Πόσο σπάνιες είναι τελικά οι «σπάνιες γαίες»;

Τεράστια κοιτάσματα σπανίων γαιών στο πυθμένα του Ειρηνικού Ωκεανού

Μια ομάδα επιστημόνων από την Ιαπωνία ανακοίνωσε την ανακάλυψη μιας γιγαντιαίων διαστάσεων φλέβας μεταλλευμάτων σπανίων γαιών στον Ειρηνικό Ωκεανό. Σύμφωνα με την αναφορά, τα κοιτάσματα, τα οποία βρίσκονται πέριξ της Χαβάης και της Γαλλικής Πολυνησίας, είναι κατά 1000 φορές μεγαλύτερα από κάθε επίγειο κοίτασμα. Αποδεικνύεται, δηλαδή, πως οι λεγόμενες σπάνιες γαίες δεν είναι τόσο σπάνιες τελικά και πως ίσως η πρόσφατη έκρηξη των τιμών τους, λόγω των τεχνολογικών εφαρμογών που έχουν, ίσως δεν είναι δικαιολογημένη.

Ανοίξτε ένα λογαριασμό στην Plus500 και εξασκηθείτε δωρεάν, με εικονικά χρήματα, στις συναλλαγές σε spreads συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων

Η εξόρυξη των κοιτασμάτων αυτών δεν είναι μια τόσο ευφάνταστη ιδέα. Η εξόρυξη τους απαιτεί την άντληση τμημάτων του πυθμένα του ωκεανού. Τα μεταλλεύματα των σπανίων γαιών μπορούν να διαχωριστούν μετά από αρκετές ώρες. Για τη διεξαγωγή ωστόσο τέτοιου είδους επιχειρήσεων σε διεθνή ύδατα απαιτείται άδεια από την Διεθνή Αρχή Θαλασσίου Βυθού η οποία έχει θεσπιστεί στο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η ιαπωνική ερευνητική ομάδα θα κάνει αίτηση στις αρχές ώστε οι περιοχές να πιστοποιηθούν για εξόρυξη. Αν η αίτηση εγκριθεί, θα διαμοιραστεί για εκμετάλλευση σε διάφορες χώρες.

παγκόσμια παραγωγή σπανίων γαιών από το 1950 έως σήμερα

Όπως είναι φυσικό, πολλοί είναι εκείνοι που αμφιβάλουν για το αν ένα τέτοιο εγχείρημα είναι εμπορικά βιώσιμο. Ένας μάλιστα αναλυτής, θέλοντας να υποβαθμίσει τα ευρήματα, υποστήριξε πως η εξόρυξη των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων είναι ελάχιστα ευκολότερη από μια εξόρυξη στη Σελήνη.

Σε κάθε περίπτωση, το τελικό συμπέρασμα σχετικά με τις σπάνιες γαίες, όπως και με πολλά άλλα εμπορεύματα συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου, είναι πως υπάρχουν τόνοι από αυτά εκεί έξω, απλά το θέμα είναι τι κοστίζει η εξόρυξη τους και τι είδους περιβαλλοντικές ανησυχίες είναι κανείς διατεθειμένος να παραβλέψει.

Τι είναι οι σπάνιες γαίες;

Στη Χημεία σπάνιες γαίες καλούνται τα μέταλλα (χημικά στοιχεία) τα οξείδια των οποίων είναι γαιώδους μορφής και κλήθηκαν έτσι λόγω της εξαιρετικής σπανιότητάς τους. Αυτά τα μέταλλα λέγονται και λανθανίδες εκ του ονόματος του πρώτου στοιχείου της κατηγορίας αυτών στον Περιοδικό πίνακα. Παρουσιάζουν σχεδόν τις ίδιες φυσικές και χημικές ιδιότητες.Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα ακόλουθα χημικά στοιχεία που μόνο για λόγους ευκολίας υποδιαιρούνται σε τρεις υποομάδες:

  • 1η Υποομάδα: Λανθάνιο, Δημήτριο, Πρασεοδύμιο, Νεοδύμιο, Προμήθιο και Σαμάριο. Κύριες πηγές των στοιχείων αυτής της υποομάδας είναι τα ορυκτά: ο μοναζίτης, ο τσερίτης και ο αλλανίτης.
  • 2η Υποομάδα: Ευρώπιο, Γαδολίνιο και Τέρβιο. Κύριες πηγές των στοιχείων αυτής της υποομάδας είναι τα ορυκτά: σαμαρσκίτης και μερικά είδη ξενοτίμου.
  • 3η Υποομάδα: Δυσπρόσιο, Όλμιο, Ύτριο, Έρβιο, Θούλιο, Υτέρβιο και Λουτέτσιο.

Κύριες πηγές των στοιχείων αυτής της υποομάδας είναι τα ορυκτά: γαδολινίτης, ξενότιμο, ευξενίτης και φεργκουσονίτης.Εκ των παραπάνω μετάλλων: το λανθάνιο, το δημήτριο και το νεοδύμιο δεν είναι σχετικά τόσο σπάνια σε αντίθεση με το ευρώπιο, το τέρβιο και το θούλιο που είναι εξαιρετικά σπάνια.Τα ορυκτά, στα οποία απαντώνται οι σπάνιες γαίες ή λανθανίδες εντοπίζονται κυρίως στην Κίνα, την Νορβηγία, τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, την Ινδία και την Αυστραλία.

Διαβάστε περισσότερα για τις σπάνιες γαίες στη Βικιπαίδεια

Relevant news