Χρονικά περιθώρια και trading

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης μεγαλύτερων χρονικών πλαισίων στις συναλλαγές forex

Όπως αφέθηκε να εννοηθεί σε προηγούμενο άρθρο, θα πρέπει να βλέπετε την ευρύτερη εικόνα όταν κάνετε συναλλαγές σε forex. Αυτό θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τη γενική τάση, αλλά ίσως δεν είναι αρκετό. Δεν είναι απαραίτητα κακό το να βασίζεται το σύστημα συναλλαγών σας στη χρήση ωριαίων διαγραμμάτων τιμών. Αλλά γιατί να μην το δοκιμάσετε σε ένα ευρύτερο χρονικό πλαίσιο, δίωρων ή τετράωρων ή και μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας διαγραμμάτων τιμών; Σε πολλές περιπτώσεις, ο επανέλεγχος εκ των υστέρων της στρατηγικής σας, χρησιμοποιώντας ένα μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο αναφοράς, μπορεί να αποδειχθεί επικερδής.

Μείωση θορύβου

Ανοίξτε ένα λογαριασμό στην Plus500 και εξασκηθείτε δωρεάν, με εικονικά χρήματα, στις συναλλαγές σε spreads συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων

Μπορεί να κάνετε συναλλαγές σύμφωνα με την τάση, να έχετε κάνει μια τέλεια ανάλυση και να οι συναλλαγές σας να εξελίσσονται υπέρ σας. Αλλά, μπορεί ξαφνικά ένας μεγάλος θεσμικός να βάλει μια μεγάλη εντολή αγοράς και η επακόλουθη ξαφνική κορύφωση της τιμής να ενεργοποιήσει την εντολή διακοπής ζημιών που έχετε θέσει.

Το ίδιο ισχύει και με τις φήμες. Οι φήμες στις αγορές είναι συνηθισμένες και συχνά αναληθείς. Ορισμένοι μεγάλοι παίκτες στην αγορά δημιουργούν τις φήμες για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους βραχυπρόθεσμα συμφέροντα, με αποτέλεσμα να καταστρέφουν τις συναλλαγές σας. Ένα σύστημα με μικρό χρονικό πλαίσιο δεν θα δίνει το χρόνο για να αναλύσετε αυτές τις φήμες. Αν χρησιμοποιήσετε ένα μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο, δεν θα υπάρχει κανένας θόρυβος.

Spreads τιμών

Σε μικρότερα χρονικά πλαίσια, ο αριθμός των pips στο σύστημα σας είναι μικρότερος. Αυτό σημαίνει ότι το spread μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης μπορεί να είναι υπερβολικά υψηλό για να επιβεβαιώσει την ωραία θεωρία σας. Το γεγονός αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ μιας επιτυχούς συναλλαγής και μιας ζημιογόνου. Χρησιμοποιώντας μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια, τα spreads παύουν να αποτελούν πρόβλημα. Μια διαφορά ενός ή δύο pip στα spreads σχεδόν δεν έχει νόημα, όταν το χρονικό πλαίσιο της συναλλαγής είναι μεγάλο.

Εκτέλεση εντολών

Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα όταν επιλέγει κανείς πλατφόρμα συναλλαγών, αλλά είναι σημαντικό και σε αυτή την περίπτωση. Με μικρά χρονικά πλαίσια, βασίζεστε στην εταιρεία συναλλαγών που έχετε επιλέξει για να εκτελέσει την εντολή σας όπως εσείς θέλετε. Γενικά, ισχύει το «ότι βλέπετε είναι αυτό που παίρνετε». Θα πρέπει επίσης να μπορείτε να βασιστείτε στην εταιρεία ότι θα εκτελέσει την εντολή διακοπής ζημιών (stop loss) και αποκομιδής κέρδους (take profit) με τον υψηλότερο βαθμό ακρίβειας. Αν συμβεί μια επανεκτίμηση των προσφερομένων τιμών από την εταιρεία, εσείς θα χάσετε την ευκαιρία σας.

Όπως και με τα spreads, ακόμα και μια αργή ή μια μη ικανοποιητική εκτέλεση της εντολής σας από την εταιρεία που συνεργάζεστε δεν αλλάζει τη βασική λογική των συναλλαγών σας και δεν κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια επικερδή και μια ζημιογόνα συναλλαγή.

Τι γίνεται, όμως, στη περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε τις κατάλληλες συνθήκες εφαρμογής του συστήματος σας σε ένα μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο; Αν ακόμη θέλετε να επιμείνετε σε αυτό, ίσωςένα άλλο ζεύγος νομισμάτων μπορεί να έχει μια καλύτερη αντιστοιχία με το σύστημα σας σε ένα μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο. Ίσως πάλι είναι καιρός να εξετάσετε ένα διαφορετικό σύστημα για τις συναλλαγές σας σε forex. Ούτως ή άλλως, κανένα σύστημα forex δεν λειτουργεί υπό όλες τις συνθήκες και πάντοτε.

Relevant news