Υποβάθμιση της Κύπρου από τη Fitch

Κατά τρεις βαθμίδες υποβαθμίζεται η πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου λόγω έκθεσης της οικονομίας της στην ελληνική κρίση χρέους

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings υποβάθμισε κατά τρεις βαθμίδες τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου σε Α-, από ΑΑ- προηγουμένως, ενώ η προοπτική (outlook) παραμένει αρνητικό. Ο οίκος αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω υποβάθμισης της Κύπρου, καθώς η σύνδεση της οικονομίας της με την ελληνική, η οποία αντιμετωπίζει τη κρίση χρέους, μπορεί να επηρεάσει τα δημόσια οικονομικά της. Στη Κύπρο είχαν γίνει προειδοποιήσεις για πιθανή υποβάθμισης εδώ και μήνες, ενώ από τη περασμένη Παρασκευή υπήρχαν έντονες φήμες για επικείμενη υποβάθμιση, που τελικά επιβεβαιώθηκαν σήμερα, με αποτέλεσμα να πιεστεί έντονα το χρηματιστήριο και να υπάρξει και κυβερνητική αντίδραση.

Ανοίξτε ένα λογαριασμό στην Plus500 και εξασκηθείτε δωρεάν, με εικονικά χρήματα, στις συναλλαγές σε spreads συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων

Σύμφωνα με τη Fitch Ratings, η Κύπρος αντιμετωπίζει διαρθρωτικά προβλήματα, ενώ ο τραπεζικός της κλάδος έχει ενεργητικό εννέα φορές μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της χώρας, ενώ σημαντική είναι και η έκθεση του στην ελληνική οικονομία. Ο οίκος επισημαίνει πως ειδικά τρεις κυπριακές τράπεζες έχουν τη μεγαλύτερη έκθεση στην ελληνική κρίση χρέους: η Τράπεζα Κύπρου, η Marfin Laiki Bank και η Ελληνική Τράπεζα. Οι κυπριακές τράπεζες κατέχουν ελληνικά κρατικά ομόλογα ύψους 14 δισεκατομμυρίων ευρώ και τραπεζικά ομόλογα ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

find us on facebook medium

Στα θετικά της έκθεσης της Fitch καταγράφεται πως το δημόσιο χρέος της Κύπρου δεν υπερβαίνει το 61% του ΑΕΠ, οπότε σε περίπτωση που απαιτηθεί ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το δημόσιο θα μπορούσε να καλύψει μέρος των κεφαλαίων που θα χρειαστούν.

Relevant news