Παρέμβαση των κεντρικών τραπεζών

Οι κορυφαίες κεντρικές τράπεζες κινούνται για την αποφυγή μιας παγκόσμιας κρίσης ρευστότητας

Οι κεντρικές τράπεζες των κορυφαίων αναπτυγμένων οικονομιών του κόσμου, δήλωσαν σήμερα ότι θα λάβουν συντονισμένα μέτρα για να αποφευχθεί η έλλειψη ρευστότητας στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς η Ευρωζώνη επιχειρεί να βρει ένα τρόπο για να ανακόψει τη κρίση του χρέους που μαστίζει τα μέλη της. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι κεντρικές τράπεζες του Καναδά, της Μ.Βρετανίας, της Ιαπωνίας και της Ελβετίας, σε κοινή ανακοίνωση τους δήλωσαν πως συμφώνησαν στη μείωση του κόστους των υφιστάμενων γραμμών swap δολαρίου κατά 50 μονάδες βάσης από τις 5 Δεκεμβρίου.

Ανοίξτε ένα λογαριασμό στην Plus500 και εξασκηθείτε δωρεάν, με εικονικά χρήματα, στις συναλλαγές σε spreads συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων

Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν τη θέσπιση διμερών συμφωνιών swap μεταξύ των κεντρικών τραπεζών, έτσι ώστε η κάθε τράπεζα να μπορεί να έχει πρόσβαση σε πρόσθετη ρευστότητα στο δικό της νόμισμα, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Οι συμφωνίες swap θα ισχύσουν μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του 2013.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Fed επισήμανε ότι οι τράπεζες δεν έχουν δυσκολία εξεύρεσης κεφαλαίων από τις αγορές σε βραχυπρόθεσμη βάση. Αλλά, αν επιδεινωθούν οι συνθήκες, η αμερικανική κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε ότι έχει «μια σειρά από εργαλεία στη διάθεση της» που θα τα χρησιμοποιήσει ανάλογα με τις ανάγκες.

Η απροσδόκητη και συντονισμένη αυτή κίνηση των κεντρικών τραπεζών έχει ως στόχο να προστατέψει τις χρηματοπιστωτικές αγορές παγκοσμίως από να βρεθούν υπό πίεση που θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει στη διακοπή των πιστώσεων.

«Στόχος των ενεργειών αυτών είναι η ανακούφιση των εντάσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και κατά συνέπεια η άμβλυνση των επιπτώσεων των εν λόγω εντάσεων στη παροχή πιστώσεων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας έτσι στη προαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας», δήλωσαν οι τράπεζες με τη συνήθη δύσκαμπτη γλώσσα που χρησιμοποιούν στις ανακοινώσεις τους.

πηγή: Reuters

Relevant news