δείκτες τεχνικής ανάλυσης

μια πρώτη γνωριμία με τους δημοφιλέστερους δείκτες και ταλαντωτές

μια πρώτη γνωριμία με τους δημοφιλέστερους δείκτες και ταλαντωτέςΥπάρχουν δύο κύριοι τύποι δεικτών τεχνικής ανάλυσης: εκείνοι που προηγούνται της τάσης (leading) και εκείνοι που την ακολουθούν με υστέρηση (lagging). Στη πρώτη περίπτωση ο δείκτης προηγείται των διακυμάνσεων των τιμών, δίνοντας έτσι μια δυνατότητα πρόβλεψης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο δείκτης είναι ένα εργαλείο επιβεβαίωσης, επειδή ακολουθεί την μεταβολή των τιμών. Οι πρόδρομοι δείκτες εκτιμάται ότι είναι πιο χρήσιμοι κατά τη διάρκεια περιόδων πλάγιας, χωρίς σαφή τάση,  κίνησης των τιμών διαπραγμάτευσης, ενώ οι δείκτες με υστέρηση είναι περισσότερο χρήσιμοι κατά τη διάρκεια των περιόδων με ξεκάθαρη τάση. Διαβάστε περισσότερα…

Relevant news