Καλυμμένα δικαιώματα αγοράς

Τι είναι τα καλυμμένα δικαιώματα αγοράς και πως μπορείτε να τα εντάξετε στην επενδυτική στρατηγική σας

καλυμμένα δικαιώματα αγοράςΟι επαγγελματίες επενδυτές συνηθίζουν να πωλούν καλυμμένα δικαιώματα αγοράς (covered call options), εφαρμόζοντας με τον τρόπο αυτό μια θεωρητικώς συντηρητική στρατηγική προκειμένου να αυξήσουν τα εισοδήματα από τις επενδύσεις τους. Και οι ιδιώτες μικροεπενδυτές μπορούν, ωστόσο, να επωφεληθούν από αυτή την σχετικά απλή και ιδιαιτέρως αποτελεσματική στρατηγική δικαιωμάτων, αρκεί να αφιερώσουν λίγο χρόνο ώστε να την κατανοήσουν. Μαθαίνοντας περισσότερα για τα καλυμμένα δικαιώματα αγοράς οι επενδυτές ενισχύουν το επενδυτικό τους οπλοστάσιο αποκτούν πρόσβαση σε περισσότερες διαθέσιμες επενδυτικές ευκαιρίες. Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με τα καλυμμένα δικαιώματα αγοράς και θα εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να τα εντάξετε στο χαρτοφυλάκιο σας.

Τι είναι τα καλυμμένα δικαιώματα αγοράς;

Ανοίξτε ένα λογαριασμό στην Plus500 και εξασκηθείτε δωρεάν, με εικονικά χρήματα, στις συναλλαγές σε spreads συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων

Ως κάτοχος μιας μετοχής δικαιούστε κάποια πράγματα. Ένα από αυτά είναι το δικαίωμα να πουλήσετε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στη τιμή της αγοράς. Η πώληση καλυμμένων δικαιωμάτων αγοράς είναι απλά η πώληση αυτού του δικαιώματος σε κάποιον άλλο με αντάλλαγμα μετρητά που θα εισπράξετε σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι παραχωρείτε στον αγοραστή του δικαιώματος το δικαίωμα να αγοράσει τις μετοχές σας, πριν την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος, σε μια προκαθορισμένη τιμή, η οποία ονομάζεται τιμή εξάσκησης (strike price).

Ένα δικαίωμα αγοράς είναι ένα συμβόλαιο που δίνει στον αγοραστή το νομικό δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αγοράσει μια ορισμένη ποσότητα του υποκείμενου χρεογράφου στη τιμή εξάσκησης του δικαιώματος, οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος. Αν ο πωλητής του δικαιώματος αγοράς ταυτόχρονα κατέχει τις υποκείμενες μετοχές τότε το δικαίωμα θεωρείται «καλυμμένο» λόγω της ικανότητας παράδοσης των μετοχών χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η απόκτηση τους στο χρηματιστήριο σε μια άγνωστη, και πιθανώς υψηλότερη, μελλοντική τιμή.

Πως κερδίζει κάποιος από τα καλυμμένα δικαιώματα;

Για να αποκτήσει το δικαίωμα αγοράς μετοχών σε μια προκαθορισμένη τιμή στο μέλλον, ο αγοραστής του δικαιώματος αγοράς καταβάλει στον πωλητή μια αμοιβή που συνηθίζεται να αποκαλείται premium. Το premium αυτό είναι μετρητά που εισπράττει ο πωλητής από τον αγοραστή την ημέρα που πωλείται το δικαίωμα. Είναι χρήματα τα οποία ανήκουν πια στον πωλητή και παραμένουν δικά του, άσχετα με το αν τελικά εξασκηθεί ή όχι το δικαίωμα που πούλησε.

Πραγματοποιείστε συναλλαγές CFD σε μετοχές (και ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ), δείκτες, εμπορεύματα και ισοτιμίες
Ανοίξτε ΤΩΡΑ έναν δωρεάν δοκιμαστικό λογαριασμό στη Plus500
(υπάρχει κίνδυνος για το κεφάλαιό σας)

Πότε συνιστάται η πώληση καλυμμένων δικαιωμάτων αγοράς;

Αν πουλήσετε ένα καλυμμένο δικαίωμα αγοράς, εισπράττετε χρήματα σήμερα ως αντάλλαγμα ενός μέρους της μελλοντικής ανόδου της τιμής των μετοχών σας.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε αγοράσει μετοχές μιας εταιρείας προς 50 ευρώ ανά μετοχή επειδή πιστεύετε ότι η τιμή πρόκειται να ανέβει στα 60 ευρώ/μετοχή εντός ενός έτους. Ας υποθέσουμε, επίσης, ότι θα ήσασταν διατεθειμένος να πουλήσετε στα 55 ευρώ/μετοχή μέσα σε διάστημα έξι μηνών, αναγνωρίζοντας ότι εγκαταλείπετε όποιες προσδοκίες για περαιτέρω άνοδο της τιμής της μετοχής, προκειμένου να καταγράψετε ένα ικανοποιητικό βραχυπρόθεσμο κέρδος. Στο σενάριο αυτό, η πώληση ενός καλυμμένου δικαιώματος αγοράς βασισμένου στη μετοχική σας θέση μπορεί να αποτελέσει μια ελκυστική επιλογή για σας.

Αφού ελέγξετε τις προσφερόμενες επιλογές δικαιωμάτων στη μετοχή σας, βρίσκετε ένα δικαίωμα αγοράς με τιμή εξάσκησης 55 ευρώ, ημερομηνίας εξάσκησης 6 μηνών και με τιμή πώλησης 4 ευρώ/μετοχή. Θα μπορούσατε να πουλήσετε το δικαίωμα αγοράς των 55 ευρώ/μετοχή με κάλυψη τις μετοχές που κατέχετε, τις οποίες έχετε αγοράσει προς 50 ευρώ/μετοχή (που αρχικώς, όταν τις αγοράζατε, ελπίζατε ότι θα πουλήσετε προς 60 ευρώ/μετοχή). Αν το κάνατε αυτό, θα ήσασταν υποχρεωμένος να πουλήσετε τις μετοχές σας προς 55 ευρώ/μετοχή εντός των επομένων 6 μηνών αν η τιμή φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, θα είχατε εισπράξει συνολικά 4 ευρώ/μετοχή από τα premium της πώλησης των δικαιωμάτων ΣΥΝ 55 ευρώ/μετοχή από την πώληση των μετοχών (59 ευρώ/μετοχή συνολικά), καταγράφοντας απόδοση 18% εντός 6 μηνών.

Από την άλλη μεριά, αν η τιμή της μετοχής υποχωρήσει π.χ. στα 40 ευρώ, θα καταγράψετε μια λογιστική ζημία 10 ευρώ/μετοχή στο χαρτοφυλάκιο των μετοχών σας. Όμως, επειδή θα έχετε κρατήσει τα 4 ευρώ/μετοχή από τα premium των δικαιωμάτων αγοράς που πουλήσατε, η τελική ζημία θα είναι 6 ευρώ/μετοχή και όχι 10 ευρώ/μετοχή. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα δυο αυτά σενάρια:

Σενάριο Α: Η τιμή της μετοχής ανεβαίνει στα 60 ευρώ και το δικαίωμα εξασκείται

  • 1η Ιανουαρίου – Αγορά μετοχών ΧΥΖ στα 50 ευρώ/μετοχή
  • 1η Ιανουαρίου – Πώληση δικαιωμάτων αγοράς στη μετοχή ΧΥΖ με ημερομηνία εξάσκησης 30 Ιουνίου και τιμή εξάσκησης 55 ευρώ/μετοχή, για 4 ευρώ/μετοχή
  • 30 Ιουνίου – Η μετοχή κλείνει στα 60 ευρώ/μετοχή. Το δικαίωμα εξασκείται επειδή η τιμή είναι πάνω από την τιμή εξάσκησης των 55 ευρώ/μετοχή. Εισπράττετε 55 ευρώ/μετοχή από την πώληση των μετοχών σας
  • Ιη Ιουλίου – Συνολικό κέρδος: 5 ευρώ/μετοχή (κεφαλαιακά κέρδη από τις μετοχές) + 4 ευρώ/μετοχή (από τα premium που εισπράχθηκαν από την πώληση των δικαιωμάτων αγοράς) = 9 ευρώ/μετοχή (18% απόδοση)

Σενάριο Β: Η τιμή της μετοχής υποχωρεί στα 40 ευρώ και το δικαίωμα δεν εξασκείται

  • 1η Ιανουαρίου – Αγορά μετοχών ΧΥΖ στα 50 ευρώ/μετοχή
  • 1η Ιανουαρίου – Πώληση δικαιωμάτων αγοράς στη μετοχή ΧΥΖ με ημερομηνία εξάσκησης 30 Ιουνίου και τιμή εξάσκησης 55 ευρώ/μετοχή, για 4 ευρώ/μετοχή
  • 30 Ιουνίου – Η μετοχή κλείνει στα 40 ευρώ/μετοχή. Το δικαίωμα δεν εξασκείται επειδή η τιμή είναι κάτω από την τιμή εξάσκησης των 55 ευρώ/μετοχή (άλλωστε, για ποιον λόγο θα ήθελε ο αγοραστής του δικαιώματος να πληρώσει 55 ευρώ/μετοχή ήταν μπορεί να τις αγοράσει στο χρηματιστήριο στη τρέχουσα τιμή των 40 ευρώ/μετοχή;)
  • Ιη Ιουλίου – Συνολική ζημία: -10 ευρώ/μετοχή (λογιστική ζημία από τις μετοχές) + 4 ευρώ/μετοχή (από τα premium που εισπράχθηκαν από την πώληση των δικαιωμάτων αγοράς) = -6 ευρώ/μετοχή (-12%). Θα μπορούσατε, αν θέλετε, να πουλήσετε τις μετοχές σας προς 40 ευρώ/μετοχή, αλλά θα εξακολουθούσατε να διατηρείτε στη κατοχή σας τα χρήματα από τα premium των δικαιωμάτων που πουλήσατε

Πλεονεκτήματα των καλυμμένων δικαιωμάτων αγοράς

Η πώληση καλυμμένων δικαιωμάτων αγοράς μπορεί να σας βοηθήσει στην αντιστάθμιση του κινδύνου υποχώρησης της τιμής των μετοχών σας ή στην αύξηση της ανοδικής σας απάδοσης, αλλά σημαίνει επίσης ότι, λαμβάνοντας υπόψιν το παραπάνω παράδειγμα, ανταλλάσετε τα μετρητά που εισπράττετε σήμερα από τα premium των δικαιωμάτων (4 ευρώ/μετοχή) με τα πιθανά ανοδικά κέρδη των μετοχών σας πέρα από τα 59 ευρώ/μετοχή στους προσεχείς 6 μήνες. Με άλλα λόγια, αν η τιμή της μετοχής κλείσει πάνω από τα 59 ευρώ, θα έχετε χειρότερο αποτέλεσμα από ότι θα είχατε αν απλώς κρατούσατε τις μετοχές σας, δηλαδή θα έχετε διαφυγόντα κέρδη. Ωστόσο, αν η μετοχή στους επόμενους 6 μήνες κλείσει σε οποιαδήποτε τιμή κάτω από τα 59 ευρώ, τότε θα έχετε πετύχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα από ότι αν δεν είχατε πραγματοποιήσει την πώληση του καλυμμένου δικαιώματος αγοράς.

Κίνδυνοι των καλυμμένων δικαιωμάτων αγοράς

Για όσο χρονικό διάστημα έχετε ανοικτή τη θέση πώλησης των δικαιωμάτων αγοράς, θα πρέπει να διακρατήσετε τις μετοχές σας. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή πουλήσετε τις μετοχές, θα μείνετε με μια ανοικτή θέση ακάλυπτων δικαιωμάτων αγοράς, η οποία θεωρητικώς μπορεί να προκαλέσει απεριόριστες ζημίες αν η τιμή της μετοχής κινηθεί ανοδικά. Επομένως, προκειμένου να μην βρεθείτε εκτεθειμένοι σε τέτοιο κίνδυνο, αν για οποιοδήποτε λόγο θελήσετε να πουλήσετε τις μετοχές σας πριν τη λήξη της ημερομηνίας εξάσκησης των δικαιωμάτων, θα πρέπει να κλείσετε και την ανοικτή σας θέση στα δικαιώματα, κάτι που θα σας στοιχίσει αρκετά χρήματα και κάποια από τα κέρδη σας.

Συμπέρασμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα καλυμμένα δικαιώματα αγοράς ως ένα τρόπο περιορισμού του βασικού κόστους ή για να κερδίσετε ένα έσοδο από τις μετοχές σας, ακόμα κι αν η εν λόγω μετοχή δεν δίνει κάποιο μέρισμα. Κατά συνέπεια, η στρατηγική αυτή μπορεί να σας εξυπηρετήσει ως ένας πρόσθετος τρόπος αποκομιδής κέρδους από την διακράτηση μετοχών. Επειδή τα δικαιώματα εμπεριέχουν σημαντικούς κινδύνους, βεβαιωθείτε ότι έχετε μελετήσει καλά όλες τις διαθέσιμες επιλογές, όλα τα υπέρ και τα κατά, πριν καταλήξετε σε μια απόφαση.

Πραγματοποιείστε συναλλαγές CFD σε μετοχές (και ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ), δείκτες, εμπορεύματα και ισοτιμίες
Ανοίξτε ΤΩΡΑ έναν δωρεάν δοκιμαστικό λογαριασμό στη Plus500
(υπάρχει κίνδυνος για το κεφάλαιό σας)

Σχόλια μέσω Facebook

Relevant news