Στο 16,2% η ανεργία στην Ελλάδα

Εντονότερο είναι το πρόβλημα στους νέους, με το ποσοστό ανεργίας να φτάνει το 42,5%

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύθηκαν σήμερα, το ποσοστό ανεργείας στην Ελλάδα έφτασε το 16,2% τον Μάρτιο, σε σύγκριση με το 11,6% ένα χρόνο πριν και με το 15,9% του Φεβρουαρίου του 2011. Ο αριθμός των εργαζομένων στην Ελλάδα είναι 4.185.325 άτομα ενώ το πλήθος των ανέργων έφτασε τους 811.340 και του μη ενεργού οικονομικά πληθυσμού τους 4.335.461. Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως τον Μάρτιο, χάθηκαν 238.574 θέσεις εργασίας, ενώ οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 232.617.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η εξέλιξη των ποσοστών ανεργίας ανά ηλικιακή ομάδα κατά την τελευταία πενταετία. Τρομακτικό, πραγματικά, είναι το ποσοστό ανεργίας στους νέους μέχρι 24 ετών (42,5%), ενώ επίσης αξιοσημείωτο το ποσοστό ανεργίας της μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας (65-74 ετών) που βρίσκεται πλέον στο 5%.

ηλικιακή ομάδα 2006 2007 2008 2009 2010 2011
15-24 ετών 25,3% 25,6% 27,1% 24,5% 29,8% 42,5%
25-34 ετών 11,4% 12,4% 11,9% 12,7% 15,4% 22,6%
35-44 ετών 7,9% 7,7% 7,1% 7,5% 10,0% 13,1%
45-54 ετών 5,5% 5,6% 5,4% 6,0% 7,3% 10,8%
55-64 ετών 3,9% 4,6% 3,4% 3,9% 6,5% 9,1%
65-74 ετών 1,9% 0,5% 0,0% 0,7% 0,8% 5,0%
σύνολο 9,2% 9,5% 9,0% 9,2% 11,6% 16,2%

Relevant news