Οι υπερδυνάμεις του ορυκτού πλούτου

Οι 15 χώρες με τα μεγαλύτερης αξίας αποθέματα μετάλλων και ορυκτών

Καθώς οδεύουμε προς ένα μέλλον που θα χαρακτηρίζεται από την έλλειψη των βασικών εμπορευμάτων, σύμφωνα τουλάχιστον με τις εκτιμήσεις πολλών αναλυτών, οι φυσικοί πόροι δεν έχουν παίξει ποτέ στο παρελθόν μεγαλύτερο ρόλο στην ισχύ και στο πλούτο των κρατών από όσο σήμερα. Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά σημεία μιας περσινής έκθεσης της Citi σχετικά με τις υπερδυνάμεις σε μέταλλα και ορυκτά. Επισημαίνεται πως η έκθεση αποτιμά τις αξίες με τιμές 2010, μη λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ράλι της περσινής χρονιάς, στο οποίο ο χρυσός ανέβηκε κατά 65%.

Ανοίξτε ένα λογαριασμό στην Plus500 και εξασκηθείτε δωρεάν, με εικονικά χρήματα, στις συναλλαγές σε spreads συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων

15. Γουϊνέα: Διαθέτει αποθέματα βωξίτη αξίας 222 δισ.δολαρίων. Τα αποθέματα αυτά ισοδυναμούν με 444 χρόνια εξόρυξης.

14. Ινδονησία: Διαθέτει αποθέματα μετάλλων και ορυκτών αξίας 227 δισ.δολαρίων. Το 48% από αυτά αντιστοιχεί σε χαλκό, το 33% σε χρυσό και το 19% σε νικέλιο. Τα αποθέματα της Ινδονησίας αναμένεται να εξαντληθούν μετά από 27 χρόνια εξόρυξης.

13. Μεξικό: Διαθέτει αποθέματα μετάλλων και ορυκτών αξίας 240 δισ.δολαρίων. Ο χαλκός αντιστοιχεί στο 56% της αξίας των αποθεμάτων του Μεξικού, ο χρυσός στο 15%, το σιδηρομετάλλευμα στο 10% και ο ψευδάργυρος στο 10% επίσης. Τα αποθέματα του Μεξικού επαρκούν για τα επόμενα 65 χρόνια εξόρυξης.

12. Καζακστάν: Διαθέτει αποθέματα μετάλλων και ορυκτών αξίας 292 δισ.δολαρίων. Το 64% από αυτά αφορά σιδηρομεταλλεύματα, το 20% χαλκό, το 10% ψευδάργυρο και το 4% βωξίτη. Εκτιμάται πως τα αποθέματα μετάλλων και ορυκτών του Καζακστάν επαρκούν για 117 χρόνια εξόρυξης.

11. Ινδία: Διαθέτει αποθέματα μετάλλων και ορυκτών αξίας 296 δισ.δολαρίων. Το 86% από αυτά αφορά σιδηρομεταλλεύματα, το 8% βωξίτη και το 6% ψευδάργυρο. Τα αποθέματα της Ινδίας ισοδυναμούν με 164 χρόνια εξόρυξης.

10. Περού: Διαθέτει αποθέματα μετάλλων και ορυκτών αξίας 328 δισ.δολαρίων. Το 68% από αυτά αντιστοιχεί σε χαλκό, το 11% σε χρυσό και το 10% σε ψευδάργυρο. Εκτιμάται πως τα αποθέματα αυτά επαρκούν για τα επόμενα 23 χρόνια εξόρυξης.

9. Ουκρανία: Διαθέτει αποθέματα μετάλλων και ορυκτών αξίας 516 δισ.δολαρίων. Το 99% από αυτά αφορούν σιδηρομεταλλέυματα και το υπόλοιπο 1% ποτάσα. Τα ορυχεία της Ουκρανίας δεν αναμένεται να εξαντληθούν για τα επόμενα 164 χρόνια.

8. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Διαθέτουν αποθέματα μετάλλων και ορυκτών αξίας 613 δισ.δολαρίων. Το 20% από αυτά αφορά σε χαλκό, το 19% σιδηρομεταλλεύματα, το 12% χρυσό, το 5% πλατίνα, το 4% ψευδάργυρο και το 3% ποτάσα. Εκτιμάται πως τα αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα εξαντληθούν παρά μετά από 44 χρόνια.

7. Χιλή: Διαθέτει αποθέματα μετάλλων και ορυκτών αξίας 661 δισ.δολαρίων. Το 85% αυτών αντιστοιχεί σε χαλκό και το 8% σε χρυσό. Τα αποθέματα της Χιλής επαρκούν για 31 χρόνια εξύρυξης.

6. Κίνα: Διαθέτει αποθέματα μετάλλων και ορυκτών αξίας 717 δισ.δολαρίων. Το 57% από αυτά αφορά σιδηρομεταλλεύματα, το 15% χαλκό, το 8% ψευδάργυρο και το 7% χρυσό. Τα αποθέματα της Κίνας εκτιμάται πως επαρκούν για τα επόμενα 17 χρόνια εξόρυξης.

5. Βραζιλία: Διαθέτει αποθέματα μετάλλων και ορυκτών αξίας 726 δισ.δολαρίων. Το 70% από αυτά αντιστοιχούν σε σιδηρομεταλλεύματα, το 8% σε βωξίτη, το 8% σε νικέλιο, το 7% σε χρυσό και το 7% σε ποτάσα. Εκτιμάται πως τα αποθέματα της Βραζιλίας θα εξαντληθούν μετά από 31 χρόνια εξόρυξης.

4. Καναδάς: Διαθέτει αποθέματα μετάλλων και ορυκτών αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολλαρίων. Το 79% από αυτά αντιστοιχεί σε ποτάσα, το 6% σε σιδηρομετάλλευμα, το 5% σε νικέλιο, το 3% σε χρυσό, το 1% σε ψευδάργυρο και το 1% σε πλατίνα. Τα αποθέματα του Καναδά εκτιμάται πως επαρκούν για τα επόμενα 56 χρόνια εξόρυξης.

3. Αυστραλία: Διαθέτει αποθέματα μετάλλων και ορυκτών αξίας 1,59 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 46% των αποθεμάτων αυτών αντιστοιχεί σε σιδηρομετάλλευμα, το 22% σε νικέλιο, το 12% σε βωξίτη, το 9% σε χρυσό, το 5% σε χαλκό και το 1% σε ψευδάργυρο. Τα αποθέματα της Αυστραλίας επαρκούν για τα επόμενα 43 χρόνια εξόρυξης.

2. Ρωσία: Διαθέτει αποθέματα μετάλλων και ορυκτών αξίας 1,64 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 49% από αυτά αντιστοιχεί σε σιδηρομεταλλεύματα, το 20% σε ποτάσα, το 14% σε πλατίνα, το 8% σε χρυσό, το 5% σε νικέλιο και το 4% σε χαλκό. Τα αποθέματα της Ρωσίας εκτιμάται πως επαρκούν για τα επόμενα 99 χρόνια εξόρυξης.

1. Νότιος Αφρική: Διαθέτει αποθέματα μετάλλων και ορυκτών αξίας 2,49 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 91% από αυτά αντιστοιχεί σε πλατίνα, το 6% σε χρυσό, το 2% σε νικέλιο και το 1% σε σιδηρομετάλλευμα. Τα αποθέματα των ορυχείων της Νοτίου Αφρικής δεν αναμένεται να εξαντληθούν παρά μετά από 184 χρόνια εξόρυξης.

πηγή: Citi

Relevant news