Οι πλούσιοι και οι φτωχοί Ευρωπαίοι

Τα στοιχεία της Eurostat για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010

Βάση των προκαταρκτικών εκτιμήσεων της Eurostat για το 2010, το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, εκφρασμένο σε μονάδες ισοδύναμης αγοραστικής (Purchasing Power Standards, PPS), κυμάνθηκε μεταξύ 43% και 283% του μέσου όρου στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Κύπρου βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ, ενώ εκείνο της Γαλλίας είναι κατά 5% περίπου υψηλότερο.

Οι πλούσιοι…

Ανοίξτε ένα λογαριασμό στην Plus500 και εξασκηθείτε δωρεάν, με εικονικά χρήματα, στις συναλλαγές σε spreads συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στη Φινλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο κυμαίνεται μεταξύ 10% και 20% υψηλότερα του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ το αντίστοιχο της Δανίας, της Ιρλανδίας, της Αυστρίας και της Σουηδίας βρίσκεται περίπου 25% υψηλότερα του μέσου όρου. Η Ολλανδία βρίσκεται 34% άνω του μέσου όρου, ενώ το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ καταγράφεται στο Λουξεμβούργο, εν μέρει λόγω του μεγάλου αριθμού εργαζομένων σε αυτό από γειτονικές χώρες που συνεισφέρουν μεν στο ΑΕΠ του Λουξεμβούργου αλλά δεν λογαριάζονται ως μέρος του πληθυσμού του.

Και οι φτωχοί

Η Ελλάδα, η Σλοβενία, η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Τσεχία βρίσκονται 10% έως 20% χαμηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ η Σλοβακία περίπου 25% χαμηλότερα. Η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Λιθουανία και η Λετονία βρίσκονται 35% έως 50% χαμηλότερα του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ Ρουμανία και Βουλγαρία περίπου 55% χαμηλότερα.

Τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί αφορούν το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, εκφρασμένο σε μονάδες ισοδύναμης αγοραστικής, και δημοσιεύθηκαν χθες από την Eurostat. Καλύπτουν τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρείς χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA), τέσσερεις υποψήφιες για ένταξη χώρες και τρείς χώρες των δυτικών Βαλκανίων.

χώρα κατά κεφαλήν ΑΕΠ 2010
Λουξεμβούργο 283
Ολλανδία 134
Δανία 125
Ιρλανδία 125
Αυστρία 125
Σουηδία 123
Γερμανία 119
Βέλγιο 118
Φινλανδία 116
Ηνωμένο Βασίλειο 113
μέσος όρος Ευρωζώνης 108
Γαλλία 107
Ισπανία 101
Ιταλία 100
Κύπρος 98
Ελλάδα 89
Σλοβενία 87
Μάλτα 83
Πορτογαλία 81
Τσεχία 80
Σλοβακία 74
Εσθονία 65
Ουγγαρία 64
Πολωνία 62
Λιθουανία 58
Λετονία 52
Ρουμανία 45
Βουλγαρία 43
Νορβηγία 179
Ελβετία 146
Ισλανδία 110
Κροατία 61
Τουρκία 48
Μαυροβούνιο 40
ΠΓΔΜ/FYROM 35
Σερβία 35
Βοσνία και Ερζεγοβίνη 30
Αλβανία 29

κράτη-μέλη Ευρωζώνης, κράτη-μέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ευρωζώνης, κράτη που θα ενταχθούν στην Ευρωζώνη, κράτη -μέλη Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, κράτη υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

πηγή: Eurostat

Relevant news