στοίχημα

fixed odds vs. spread bets (μέρος 2ο)

Σε προηγούμενο άρθρο αναφερθήκαμε στις διαφορές μεταξύ στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης (fixed odds) και στοιχημάτων σε ανοίγματα τιμών (spread bets).

read more