σύγκριση spread betting και CFD

ομοιότητες και διαφορές μεταξύ στοιχημάτων σε spreads και συμβολαίων επί διαφορών (CFDs)

stock screeningΤα στοιχήματα σε ανοίγματα τιμών (spread bets) και οι συναλλαγές σε συμβόλαια επί διαφορών (CFDs) είναι δημοφιλείς τρόποι συναλλαγών στις αγορές και επιτρέπουν στους επενδυτές να συναλλάσσονται με έναν ελαφρώς διαφορετικό τρόπο από ότι στις συνήθεις απευθείας συναλλαγές στις υποκείμενες αξίες (π.χ.αγοραπωλησίες μετοχών). Αν και μοιράζονται κάποιες ομοιότητες στο τρόπο λειτουργίας τους, είναι θεμελιωδώς διαφορετικά προϊόντα, κάτι που σημαίνει πως υπάρχουν διαφορετικές παράμετροι που καθορίζουν το πως θα πρέπει να γίνονται οι συναλλαγές σε αυτά.

Ανοίξτε ένα λογαριασμό στην Plus500 και εξασκηθείτε δωρεάν, με εικονικά χρήματα, στις συναλλαγές σε spreads συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων

Παρακάτω παρατίθενται οι ομοιότητες και οι διαφορές για να γίνουν περισσότερο κατανοητές.

ομοιότητες

  • Τόσο τα συμβόλαια επί διαφορών (CFDs) όσο και τα στοιχήματα σε spreads αναφέρονται σε μια υποκείμενη αξία. Δεν λαμβάνει χώρα φυσική παράδοση ή κατοχή της υποκείμενης αξίας.
  • Τα συμβόλαια επί διαφορών (CFDs) και τα στοιχήματα σε spreads λειτουργούν με το ίδιο μοντέλο συναλλαγών σε ένα εύρος τιμών και όχι σε ένα προκαθορισμένο αποτέλεσμα. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να πάρουν τη θέση του αγοραστή ή του πωλητή.
  • Τόσο τα συμβόλαια επί διαφορών (CFDs) όσο και τα στοιχήματα σε spreads υπόκεινται σε εποπτεία και έλεγχο από αρμόδιες αρχές (π.χ. FSA στην Αγγλία, CyFID στη Κύπρο).
  • Τα συμβόλαια επί διαφορών (CFDs) και τα στοιχήματα σε spreads επιτρέπουν στους traders να κερδίσουν χρήματα τόσο σε ανοδικές όσο και σε πτωτικές αγορές, παίρνοντας την ανάλογη θέση (long ή short) ανάλογα με τις προβλέψεις τους για τις αγορές.

γνώρισε τα στοιχήματα σε spreads με τη πρωτοποριακή πλατφόρμα συναλλαγών της eToro

διαφορές

  • Ένα συμβόλαιο επί διαφοράς είναι κατά βάση, όπως υποννοεί και το όνομα του, ένα παράγωγο συμβόλαιο που κάνει ένας trader ώστε να κερδίσει από τη σχετική διαφορά (είτε πάνω είτε κάτω) μιας υποκείμενης αξίας όταν κλείσει τη θέση αυτή στο μέλλον. Είναι μια απευθείας συμφωνία μεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή πως ο αντισυμβαλλόμενος θα αποκτήσει το συμβόλαιο πληρώνοντας τη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής του αξίας και της αξίας που θα έχει όταν η θέση θα κλείσει. Τα στοιχήματα σε ανοίγματα τιμών είναι μια μορφή κερδοσκοπίας στις αγορές και ένα στοίχημα ανά μονάδα μεταβολής της αγοράς στη κατεύθυνση που ο παίκτης έχει προβλέψει. Δεν είναι ένα παράγωγο προϊόν και δεν έχει καμία συσχέτιση με καμία υποκείμενη αξία, παρά μόνο με τη μεταβολή της τιμής σε μια ορισμένη αγορά.
  • Τα στοιχήματα σε ανοίγματα τιμών συνήθως αναφέρονται σε αγορές συνολικά, ενώ τα συμβόλαια επί διαφορών αναφέρονται σε συγκεκριμένες υποκείμενες αξίες.
  • Σπανίως τα στοιχήματα σε ανοίγματα τιμών μεταφέρονται (roll-over) την επόμενη ημέρα συναλλαγών, ενώ τα συμβόλαια επί διαφορών μπορούν να διαπραγματεύονται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Αυτό σημαίνει πως με τα στοιχήματα σε spreads θα πρέπει κατ’ανάγκη οι προοπτικές να είναι περισσότερο βραχυπρόθεσμες και οι προβλέψεις να αφορούν στο πως η αγορά θα κινηθεί τις επόμενες ώρες και όχι ημέρες. Αντιθέτως, οι ανοικτές θέσεις σε CFDs μπορούν να μεταφέρονται χωρίς προκαθορισμένα χρονικά περιθώρια.
  • Τα συμβόλαια επί διαφορών συνήθως διαπραγματεύονται κατά τις ώρες λειτουργίας των αγορών και δεν είναι διαθέσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις ώρες που είναι κλειστές οι αγορές. Στα στοιχήματα σε spreads δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός με αποτέλεσμα να μπορεί να στοιχηματίσει κανείς σε συναλλαγματικές ισοτιμίες (forex) σε εικοσιτετράωρη βάση.

κάνε συναλλαγές σε CFDs δεκάδων δημοφιλών μετοχών, χρηματιστηριακών δεικτών, forex και εμπορευμάτων στη Plus500

Relevant news