Ο στοιχηματισμός σε τιμές χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως ενδεικτικά δείκτες χρηματιστηρίων, μετοχές, συναλλαγματικές ισοτιμίες και εμπορεύματα εμπεριέχει υψηλό βαθμό κινδύνου/ρίσκου και δεν είναι κατάλληλος για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Ο βαθμός κινδύνου/ρίσκου είναι ακόμη μεγαλύτερος όταν οι συναλλαγές γίνονται με μόχλευση/περιθώριο. Πριν αποφασίσετε να συναλλαχθείτε με μόχλευση/περιθώριο θα πρέπει να σταθμίσετε προσεκτικά τους στόχους και τις προσδοκίες σας, το επίπεδο εμπειρίας σας και την ανοχή σας στον κίνδυνο/ρίσκο.

Στοιχηματίζοντας ή κάνοντας συναλλαγές στις αγορές, με ή χωρίς μόχλευση/περιθώριο, υπάρχει πάντα η πιθανότητα σημαντικότατων ζημιών επί των κεφαλαίων σας. Μπορείτε να χάσετε μέρος ή το σύνολο των αρχικών σας κεφαλαίων και θέσεων, κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να στοιχηματίζετε με κεφάλαια που δεν αντέχετε να χάσετε. Θα πρέπει να έχετε κατανοήσει τους κινδύνους/ρίσκα που συνδέονται με τις συναλλαγές με μόχλευση/περιθώριο και αν έχετε οποιαδήποτε απορία να αναζητήσετε την αρωγή ενός οικονομικού συμβούλου.

Αν αποφασίσετε να στοιχηματίσετε σας προτείνουμε να κάνετε χρήση των λογαριασμών «εξάσκησης» που προσφέρουν δωρεάν οι διάφορες εταιρείες ώστε να αποκτήσετε εμπειρία σχετικά με τις βασικές και τις θεμελιώδεις αρχές των συναλλαγών στις αγορές πριν διακινδυνεύσετε με πραγματικά χρήματα.

Επιπλέον, υπάρχουν κίνδυνοι/ρίσκα σχετικά με την εκτέλεση των εντολών μέσω του διαδικτύου και με την λειτουργία άλλων συστημάτων που ενδεικτικά περιλαμβάνουν το λογισμικό, την υλικοτεχνική υποδομή των εταιρειών ή τυχόν αποσύνδεση σας από το διαδίκτυο.

Σε κάθε περίπτωση διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις κάθε εταιρείας που προσφέρει στοιχήματα ή συναλλαγές στις αγορές, πριν κάνετε την εγγραφή σας σε αυτές.

Αν δεν κατανοείτε απόλυτα τους κινδύνους/ρίσκα που εμπεριέχουν τα στοιχήματα και οι συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως ενδεικτικά δείκτες χρηματιστηρίων, μετοχές, συναλλαγματικές ισοτιμίες και εμπορεύματα, σας προτρέπουμε να μην ασχοληθείτε με αυτές.

Μη κυβερνητικές οργανώσης για την αντιμετώπιση του εθισμού στο τζόγο:

Gamble Aware
Gamblers Anonymous
GamCare