διαχείριση κεφαλαίου

οι βασικοί κανόνες που θα πρέπει να ακολουθεί κάθε παίκτης στις αγορές

icon market 08Στο άρθρο αυτό θα ασχοληθούμε με τους κανόνες τους οποίους οι Αμερικανοί κυρίως επενδυτές και οι παίκτες στοιχημάτων στις αγορές ονομάζουν «money management». Οι κανόνες αυτοί, αν και αφορούν κυρίως στις επενδύσεις στις χρηματιστηριακές αγορές, μπορούν να εφαρμοστούν και για τη σωστή διαχείριση των χρημάτων που διαθέτετε για στοιχήματα και θα πρέπει να αποτελούν πάντοτε αναπόσπαστο μέρος κάθε στοιχηματικής στρατηγικής σας. Ορισμένοι κανόνες έχουν εφαρμογή αποκλειστικά σε στοιχήματα σε spreads ενώ άλλοι μπορούν να εφαρμοστούν και σε στοιχήματα προκαθορισμένης

Ανοίξτε ένα λογαριασμό στην Plus500 και εξασκηθείτε δωρεάν, με εικονικά χρήματα, στις συναλλαγές σε spreads συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων

Relevant news