Αποποίηση ευθυνών

Το marketbet.gr έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν  έχει στόχο την προώθηση του στοιχηματισμού ή συναλλαγών καμίας μορφής.

Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αποδεχθούμε οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τις υπηρεσίες των αναφερόμενων ή διαφημιζόμενων στο marketbet.gr εταιρειών.

Οι απόψεις και οι αναλύσεις σχετικά με τις ενδεχόμενες αναμενόμενες κινήσεις της αγοράς που εμφανίζονται στον ιστότοπο του marketbet.gr, δεν πρέπει να θεωρούνται απαραιτήτως ακριβείς ή έγκυρες. Επιπλέον, λόγω της δημόσιας φύσης του διαδικτύου, το marketbet.gr δεν δύναται να εγγυηθεί την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών. Οι online συναλλαγές, παρ’ όλη την άνεση και την αποδοτικότητα που ενδέχεται να προσφέρουν, δεν μειώνουν απαραιτήτως τους κινδύνους που σχετίζονται με τις συναλλαγές ξένου συναλλάγματος και, ως εκ τούτου, το marketbet.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την καθυστέρηση των πληροφοριών (όπως για παράδειγμα τιμές, νέα και γραφήματα που απορρέουν από τις τιμές) απέναντι σε οποιονδήποτε επισκέπτη, μέλος ή τρίτο, ο οποίος ενεργεί βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο.

Τα άρθρα και οι απόψεις των συντακτών του marketbet.gr όπως και τυχόν σχόλια των επισκεπτών ή των μελών του δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως επενδυτικές συμβουλές ή παροτρύνσεις σε αγορές ή πωλήσεις αξιών.

Αν ο στόχος σας είναι η επένδυση του κεφαλαίου σας θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κατάλληλα καταρτισμένους επαγγελματίες συμβούλους επενδύσεων.