Χάνει την αξιολόγηση “Α” η Κύπρος

Υποβάθμιση σε Baa1 της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου από τη Moody’s

Κατά δύο βαθμίδες, σε Baa1 από Α2 προηγουμένως, υποβάθμισε σήμερα τη πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, επικαλούμενος μεταξύ άλλων την έλλειψη πολιτικής συναίνεσης για τη λήψη μέτρων, τη δημοσιονομική κατάσταση μετά την φονική έκρηξη και τη καταστροφή της μονάδας παραγωγής ενέργειας στο Βασιλικό και την έκθεση κάποιων τραπεζών στην Ελλάδα. Η Moody’s θεωρεί αρνητικές τις προοπτικές (outlook) των κυπριακών ομολόγων. 

Ανοίξτε ένα λογαριασμό στην Plus500 και εξασκηθείτε δωρεάν, με εικονικά χρήματα, στις συναλλαγές σε spreads συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων

Η σημερινή υποβάθμιση αποτελεί συνέχεια της ανακοίνωσης του οίκου στις 16 Μαΐου με την οποία έθεσε την Κύπρο υπό αρνητική παρακολούθηση για πιθανή υποβάθμιση. Ο οίκος υποβάθμισε το Μάρτιο την Κύπρο κατά 2 βαθμίδες κυρίως λόγω της έκθεσης των τραπεζών στην Ελλάδα. Η έκθεση στην Ελλάδα ήταν και ο βασικός λόγος που ο οίκος είχε θέσει την κυπριακή οικονομία υπό αναθεώρηση για υποβάθμιση το Μάιο. Με τη σημερινή υποβάθμιση, η Κύπρος βρίσκεται πλέον τρεις βαθμίδες πάνω από το επίπεδο «σκουπίδια» (junk).

Η υποβάθμιση αιτιολογείται, σύμφωνα με τη Moody’ s, από τρεις κυρίως λόγους:

1. Στις συνεχιζόμενες ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση της Κύπρου, που έχουν ενταθεί από τις δημοσιονομικές και οικονομικές επιπτώσεις της καταστροφής στο Βασιλικό στις 11 Ιουλίου. Όπως σημειώνεται από τη Moody’s, «αν και η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα μια σειρά από διαρθρωτικά μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση των δημοσιονομικών, η θετική επίδραση των μέτρων αυτών για την επόμενη χρονιά θα μειωθεί λόγω της καταστροφής». Το περιστατικό, προστίθεται, έχει προκαλέσει αναστάτωση για τη μεσοπρόθεσμη οικονομική και δημοσιονομική θέση της Κύπρου. Λόγω των τακτικών διακοπών ρεύματος, ο οίκος μείωσε τις προβλέψεις του για την οικονομική ανάπτυξη στην Κύπρο. Για φέτος αναμένει μηδενική ανάπτυξη και για τον επόμενο χρόνο ανάπτυξη 1%. Η ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη, συνεπάγεται ότι τα έσοδα της κυβέρνησης θα είναι μειωμένα από ότι αναμενόταν αρχικά το 2011 και 2012.

 2. Την έλλειψη πολιτικής συναίνεσης στην Κύπρο, που έχει αυξήσει τους κινδύνους εφαρμογής των δημοσιονομικών σχεδιασμών της κυβέρνησης. Η συνεχώς αυξανόμενη πολιτική ένταση στο νησί μετά τη καταστροφή στο Βασιλικό είναι μια «αρνητική εξέλιξη που αυξάνει τον κίνδυνο για την υλοποίηση των σχεδίων της κυβέρνησης, πολλά από τα οποία όχι μόνο χρειάζονται κομματική στήριξη αλλά και αποδοχή από τα συνδικάτα». Ο οίκος εκφράζει ανησυχίες ότι οι μεταρρυθμίσεις μπορεί να καθυστερήσουν.

3. Τον κίνδυνο ότι τουλάχιστον κάποιες τράπεζες θα χρειαστούν κρατική στήριξη μεσοπρόθεσμα λόγω της έκθεσης τους στην Ελλάδα. Η Moody’s θεωρεί ότι η κυπριακή κυβέρνηση ίσως χρειαστεί να επεκτείνει τη στήριξη με κεφάλαια σε κάποιες τράπεζες τα επόμενα λίγα χρόνια, λόγω της σημαντικής έκθεσης των τραπεζών στο μακροοικονομικό στρες της Ελλάδας και τα ελληνικά ομόλογα. Μια περίοδος παρατεταμένου μακροοικονομικού στρες θα αυξήσει την πιθανότητα αυτές οι υποχρεώσεις να μεταφερθούν στον ισολογισμό της κυπριακής κυβέρνησης.

Το πιστωτικό προφίλ της Κύπρου επηρεάζεται από τη μεγάλη έκθεση των τραπεζών στην Ελλάδα σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας. Το ενεργητικό των τραπεζών ανέρχεται σε 600% του ΑΕΠ εξαιρουμένων των θυγατρικών/υποκαταστημάτων των ξένων τραπεζών (860% του ΑΕΠ όταν περιληφθούν οι ξένες τράπεζες). Το 40% του συνόλου των δανείων των τριών τραπεζών της Κύπρου χορηγούνται στην Ελλάδα. Βραχυπρόθεσμα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Moody’s, οι κυπριακές τράπεζες θα πρέπει να παραμείνουν αρκετά καλά κεφαλαιοποιημένες παρά τις απώλειες των ιδιωτών πιστωτών που προκύπτουν μετά τη συμφωνία στήριξης της Ελλάδας που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα.

πηγή: StockWatch (Κύπρος)

Relevant news