Συναλλαγές σε διαφορές τιμών

Μια διαφορετική προσέγγιση στο trading

Οι περισσότεροι επενδυτές θεωρούν τη κερδοσκοπία στις αγορές ως μια επένδυση στη τάση ενός ή περισσοτέρων χρηματοοικονομικών εργαλείων. Σε γενικές γραμμές, όσοι στοιχηματίζουν στις αγορές συζητούν για τη κατεύθυνση μιας αγοράς όπως για παράδειγμα των εμπορευμάτων, των ισοτιμιών ή των μετοχών. Η καλύτερη επένδυση, ωστόσο, για πολλούς επαγγελματίες traders είναι μια συναλλαγή βασισμένη στη σχετική αξία, κατά την οποία έχει κανείς μια θέση αγοράς (long) σε μιαν αξία και ταυτόχρονα μια θέση πώλησης (short) σε μιαν άλλη. Αυτός ο τύπος συναλλαγών αναφέρεται ως συναλλαγές σε διαφορές τιμών ή spread trading.

Ανοίξτε ένα λογαριασμό στην Plus500 και εξασκηθείτε δωρεάν, με εικονικά χρήματα, στις συναλλαγές σε spreads συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων

Μια διαφορά τιμών (spread) ορίζεται ως η πώληση ενός ή περισσοτέρων χρηματοοικονομικών εργαλείων και η αγορά ενός ή περισσοτέρων για αντιστάθμιση. Ένα spread παρακολουθεί τη διαφορά μεταξύ της τιμής της αξίας που έχει κανείς θέση long σε σχέση με τη τιμή της αξίας που έχει θέση short. Κατά συνέπεια το αναλαμβανόμενο ρίσκο είναι διαφορετικό: αντί να εξαρτάται μόνο από μια διακύμανση τιμής, εξαρτάται από τη διαφορά μεταξύ των τιμών των αξιών.

Υπάρχουν πολυάριθμοι τύποι spread που προσφέρουν ευκαιρίες για συναλλαγές σε έναν επενδυτή. Μεταξύ διαφορετικών αγορών μπορεί κανείς να δημιουργήσει spreads αγοράζοντας μιαν αξία σε μία αγορά και πουλώντας μιαν άλλη αξία, παρόμοιας ρευστότητας και ημερομηνίας παράδοσης, π.χ. έχοντας θέση long στο δείκτη Dow Jones και short στο δείκτη FTSE 100.

Ένα άλλο παράδειγμα συναλλαγών σε διαφορές τιμών σε διαφορετικά εργαλεία είναι μια θέση long στο ασήμι σε σχέση με το χρυσό. Ιστορικά το spread αυτό διαπραγματεύεται από ένα χαμηλό (σχέση τιμής χρυσού/αργύρου) κοντά στο 15 κατά τη τελευταία εκτίναξη της τιμής του αργύρου, έως ένα υψηλό κοντά στο 90 στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Η μέση ιστορική τιμή είναι περίπου 35, πολύ κοντά στη σημερινή τιμή του spread σήμερα.

Εντός της ίδιας αγοράς μπορούν να δημιουργηθούν spreads σε παρόμοια εργαλεία όπως συμβόλαια αργού πετρελαίου παράδοσης, για παράδειγμα, Μαΐου και Ιουνίου. Αυτά ονομάζονται ημερολογιακά spreads και συνηθίζονται στις αγορές παραγώγων. Ο επενδυτής είναι ταυτόχρονα long και short στο ίδιο προϊόν αλλά σε διαφορετικούς μήνες παράδοσης.

Οι συναλλαγές σε διαφορές τιμών είναι ένας από τους πλέον συντηρητικούς τρόπους trading στις αγορές. Είναι σαφώς περισσότερο ασφαλής από τις συνήθεις συναλλαγές σε μιαν αξία. Είναι προφανές πως το ρίσκο που αναλαμβάνει κανείς για μια διαφορά τιμών μεταξύ παρόμοιων συμβολαίων είναι πολύ μικρότερο από τον κίνδυνο που συνεπάγεται η κερδοσκοπία σε ένα και μόνο χρηματοοικονομικό εργαλείο. Αν και η μεταβολή της τιμής ενός spread είναι μικρότερη, η ποσοστιαία μεταβολή είναι συνήθως μεγαλύτερη στο spread. Για παράδειγμα, μια μεταβολή στη διαφορά τιμών μεταξύ χρυσού και αργύρου κατά 2 δολάρια είναι μικρή σε σχέση με τις μεταβολές των τιμών του χρυσού και του αργύρου. Η ποσοστιαία μεταβολή του spread, ωστόσο, είναι σχεδόν 7%, επειδή ο χρυσός και το ασήμι τείνουν να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.

Πολλοί επενδυτές παραβλέπουν τη δυνατότητα συναλλαγών σε εποχιακές τάσεις και εποχιακές διαφορές τιμών, καθώς οι περισσότεροι επιδιώκουν τα μεγάλα κέρδη σε απευθείας τοποθετήσεις σε μιαν αξία. Οι εποχιακές τάσεις αναλύονται συνήθως από τους διαπραγματευτές εμπορευμάτων, οι οποίοι παρατηρούν συγκεκριμένες τάσεις στις αγορές ανάλογα με την εποχή του χρόνου. Για παράδειγμα, το πετρέλαιο θέρμανσης συνήθως ανεβαίνει κατά τη χειμερινή περίοδο και υποχωρεί το καλοκαίρι.

Οι συναλλαγές σε διαφορές τιμών απαιτούν λίγη ανάλυση παραπάνω, αλλά συνήθως αποφέρουν σχετικά ασφαλή κέρδη, βασισμένα σε ένα μακροπρόθεσμο θεμελιώδες επενδυτικό προφίλ.

Relevant news