μεταβλητότητα και συναλλαγές (μέρος 2ο)

πώς να χρησιμοποιήσετε τη μεταβλητότητα για επικερδείς συναλλαγές στις αγορές

πώς να χρησιμοποιήσετε τη μεταβλητότητα για επικερδείς συναλλαγές στις αγορέςΤώρα που ξέρουμε τι είναι η μεταβλητότητα, τις αιτίες της και πώς να τη μετρήσουμε, το επόμενο βήμα είναι να ενσωματώσουμε αυτή τη γνώση στις συναλλαγές μας. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι για το trading, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο διαφορετικούς τύπους: το είδος εκείνο που επωφελείται από την υψηλή μεταβλητότητα και τις στρατηγικές που υπερέχουν σε χαμηλά επίπεδα μεταβλητότητας. Οι συναλλαγές λόγω γεγονότων, οι τεχνικές διασπάσεις τιμών και η είσπραξη αδικαιολόγητα υψηλών ασφάλιστρων όλα εξαρτώνται από την ασταθή δράση των τιμών ή τις προσδοκίες για μια τέτοια αστάθεια. Εναλλακτικά, μια ήρεμη διακύμανση τιμών είναι απαραίτητη για επιτυχημένες συναλλαγές εντός ενός εύρους τιμών, για σταθερές τάσεις και για την είσπραξη διαφορών απόδοσης επιτοκίων.

Ανοίξτε ένα λογαριασμό στην Plus500 και εξασκηθείτε δωρεάν, με εικονικά χρήματα, στις συναλλαγές σε spreads συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων

συναλλαγές σε CFD forex, ελληνικών και ξένων μετοχών, χρηματιστηριακών δεικτώνETF και διαφόρων εμπορευμάτων με τη πλατφόρμα της Plus500 στα ελληνικά!

στρατηγικές για υψηλή μεταβλητότητα

ειδήσεις και γεγονότα

Είναι επίσης γνωστό ως συναλλαγές στις ειδήσεις και είναι μια από τις πιο κοινές μεθόδους συναλλαγών σε όλες τις αγορές. Σε έναν κόσμο ιδιωτών επενδυτών και hedgefunds, οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην αγορά αναμένουν να πραγματοποιήσουν κέρδη μέσα σε ημέρες ή ώρες και όχι σε εβδομάδες ή μήνες. Για να αναμένει κανείς ευλόγως μια αξιοπρεπή επιστροφή σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μια στρατηγική που πρέπει να εφαρμόσει είναι η επικίνδυνα υψηλή μόχλευση ή να βασιστεί σε βραχυπρόθεσμες περιόδους ασυνήθιστα υψηλών μεταβολών τιμών. Πως μπορεί όμως κανείς να προβλέψει αυτές τις περιόδους με κάποια ακρίβεια; Το πιο αξιόπιστο μέσο για τη δημιουργία μεταβλητότητας είναι μια σημαντική ανακοίνωση για κάποιο μακροοικονομικό δείκτη ή μια ανακοίνωση για κέρδη μιας εταιρείας. Μια ανακοίνωση για τη κερδοφορία μιας εταιρείας ή ένας οικονομικός δείκτης είναι γεγονότα για τα οποία η αγορά μπορεί να προετοιμαστεί, των οποίων ο χρόνος δημοσίευσης είναι αρκετά γνωστός σε όλους και μπορεί να πιάσει τους συναλλασσόμενους απροετοίμαστους.

διασπάσεις αντιστάσεων και στηρίξεων

Η συναλλαγές σε γεγονότα εξαρτώνται από εξωτερικές επιρροές να παράγουν μεταβλητότητα. Οι πουριτανοί της τεχνικής ανάλυσης ωστόσο, προτιμούν να βρίσκουν τα σήματά τους για την επικείμενη διακύμανση από τις μεταβολές των τιμών. Ένα από τα πιο κοινά σενάρια στη χρήση διαγραμμάτων τεχνικής ανάλυσης είναι η διάσπαση. Όταν η μεταβολή των τιμών έχει περιοριστεί από μια προφανή γραμμής τάσης ή είναι ασυνήθιστα χαμηλή, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι μπορεί να ακολουθήσει μια διάσπαση. Η χρήση δεικτών, όπως η τεκμαρτή μεταβλητότητα ή ο S&P VIX μπορεί να σηματοδοτήσει ότι πρόκειται να συμβεί μια μεγάλη κίνηση και ένας trader μπορεί να ανοίξει μια θέση για να επωφεληθούν από την επακόλουθη ορμή.

πώληση ασφαλίστρων

Όσοι κάνουν συναλλαγές σε δικαιώματα προαίρεσης (options) γνωρίζουν καλά την έννοια της πώλησης τεκμαρτής μεταβλητότητας. Η έννοια αυτή, ωστόσο, εφαρμόζεται σε όλες τις αγορές. Όταν ένα παράγωγο τιμολογείται με μια υψηλή πιθανότητα για ακραία μεταβολή της τιμής της υποκείμενης αξίας, γίνεται μεγαλύτερο το κόστος για την εξασφάλιση (premium) μιας σύμβασης η οποία υπόσχεται μια σίγουρη τιμή. Σε αυτό το κόστος στη πραγματικότητα αντικατοπτρίζεται η επικρατούσα τιμή για όλες τις αγορές. Όταν υπάρχει μεγάλη κερδοσκοπία πως η αγορά μπορεί να κινηθεί σημαντικά υψηλότερα ή χαμηλότερα στο εγγύς μέλλον, αυτές οι προσδοκίες αρχίζουν να έχουν αντίκτυπο στην πραγματικότητα της αγοράς. Σε περίπτωση που ένας τέτοιος διαδεδομένος φόβος αποτυγχάνει να υλοποιηθούν, το υποκείμενο χρηματοοικονομικό εργαλείο θα επιστρέψει στην «εύλογη αξία» του, καθώς οι συναλλασσόμενοι να χαλαρώνουν το ασφάλιστρο που έχει αρχικά τιμολογηθεί υψηλά λόγω της αναμενόμενης υψηλής μεταβλητότητας.

συναλλαγές σε CFD forex, ελληνικών και ξένων μετοχών, χρηματιστηριακών δεικτώνETF και διαφόρων εμπορευμάτων με τη πλατφόρμα της Plus500 στα ελληνικά!

στρατηγικές για χαμηλή μεταβλητότητα

συναλλαγές εντός εύρους τιμών

Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αυτό είναι το σύνθημα με το οποίο ζουν κυριολεκτικά οι τεχνικοί αναλυτές. Ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους για να εκμεταλλεύονται αυτό το γνωμικό είναι μέσω της διαπραγμάτευσης σε ένα εύρος τιμών. Όταν μια τιμή απωθείται κατ ‘επανάληψη από τα γενικά επίπεδα αντίστασης σε περαιτέρω ανόδους ή καθόδους, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ότι οι traders δεν θα προσπαθήσουν να δοκιμάσουν την τύχη τους κάνοντας συναλλαγές πέρα ​​από αυτά τα σημεία στήριξης ή αντίστασης, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό την ισχύ του προκύπτοντος εύρους τιμών. Το trading σε αυτές τις συνθήκες της αγοράς απαιτεί συνέπεια και παρατήρηση της μεταβλητότητας. Αν υπάρξει μια ξαφνική έκρηξη της τιμής, υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα ότι θα σπάσει κάθε τεχνικό εμπόδιο.

ακολουθώντας τη τάση

Αν και φαίνεται ως ένας αντίθετος πόλος σε σχέση με τις συναλλαγές εντός ενός εύρους τιμών, οι συναλλαγές με τη τάση βασίζονται και αυτές στην πραγματικότητα στα χαμηλά επίπεδα μεταβλητότητας. Όταν μια αγορά κινείται προς μία κατεύθυνση, στη καλύτερη των περιστάσεων η μεταβλητότητα θα είναι χαμηλή, διότι αν υπάρξει μια εκρηκτική μεταβολή των τιμών, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια απότομη κίνηση κατά της επικρατούσας τάσης, με αποτέλεσμα να ενθαρρυνθούν οι συναλλασσόμενοι να εγκαταλείψουν τις ανοικτές τους θέσεις ή να κάνουν stop-loss. Μια σταθερή άνοδος ή υποχώρηση επιτρέπει την αυστηρή διαχείριση των χρημάτων και αυτό σημαίνει καλύτερες συναλλαγές.

carry trade και αποδόσεις

Όπως υπάρχουν εκείνοι οι traders που κοιτάζουν για να συλλέξουν τα premium για μια ασυνήθιστα υψηλή μεταβλητότητα της αγοράς, υπάρχουν και εκείνοι που αναζητούν τη σταθερότητα για να συλλέξουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Υπάρχουν πολλοί τύποι στρατηγικών που εκμεταλλεύονται ή πραγματική ή υποτιθέμενη απόδοση μιας θέσης που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Ίσως η πιο δημοφιλής μέθοδος αυτού του τύπου της στρατηγικής είναι το λεγόμενο carry trade στην αγορά συναλλάγματος. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, αγοράζεται ένα νόμισμα με υψηλό επιτόκιο αναφοράς αγόρασε και πωλείται ένα με χαμηλό επιτόκιο, έτσι ώστε η διαφορά μεταξύ των δύο αποδόσεων συλλέγεται με καθημερινές μετακυλίσεις των θέσεων αυτών. Αυτό το σταθερό εισόδημα είναι συνήθως μικρό, οπότε ενδεχόμενες απώλειες κεφαλαίων που μπορεί να συμβούν σε μια αντιστροφή της συναλλαγματικής ισοτιμίας μπορούν εύκολα να εξαφανίσουν κάθε προηγούμενο θετικό αποτέλεσμα.

συμπέρασμα

Η μεταβλητότητα είναι μια από τις συνθήκες της αγοράς που έχει πιο συχνά περιγραφεί και χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο, για να τη χρησιμοποιήσουν σωστά, οι συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να ξέρουν πώς ορίζεται, μετράται, παράγεται και να εφαρμόζεται ώστε πραγματικά να επωφεληθούν από τα οφέλη της αφηρημένης έννοιας της.

συναλλαγές σε CFD forex, ελληνικών και ξένων μετοχών, χρηματιστηριακών δεικτώνETF και διαφόρων εμπορευμάτων με τη πλατφόρμα της Plus500 στα ελληνικά!

Relevant news