Το κόστος μείωσης του δημόσιου χρέους

Επώδυνη αλλά αναγκαία η δημοσιονομική προσαρμογή για πολλές πλούσιες χώρες

Ανοίξτε ένα λογαριασμό στην Plus500 και εξασκηθείτε δωρεάν, με εικονικά χρήματα, στις συναλλαγές σε spreads συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων

Εν μέσω διαδηλώσεων και βίαιων επεισοδίων, η Βουλή των Ελλήνων υπερψήφισε τελικά χθες το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που περιλαμβάνει μέτρα αυστηρής λιτότητας. Τα μέτρα αυτά, η εφαρμογή των οποίων θα χρειαστεί την έγκριση των βουλευτών σήμερα, θεωρούνται απαραίτητα γιατί χωρίς αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα απελευθερώσουν την 5η δόση του δανείου που έχει συμφωνηθεί για την διάσωση της ελληνικής οικονομίας. Χωρίς το δάνειο αυτό, η Ελλάδα δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για τη πληρωμή των τόκων του δυσβάσταχτου δημόσιου χρέους της. Υπάρχουν, ωστόσο, και πολλές άλλες αναπτυγμένες οικονομίες με μεγάλα βάρη δημόσιου χρέους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται οι υπολογισμοί του ΟΟΣΑ σχετικά με το τι απαιτείται από τις κυβερνήσεις ώστε να μειωθεί το δημόσιο χρέος των χωρών τους στο 60% του ΑΕΠ έως το έτος 2026. Το επίπεδο αυτό θεωρείται γενικά υγιές και είναι εκείνο που προβλέπεται (αλλά έχει ωστόσο αγνοηθεί) από τη συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία υποτίθεται πως έπρεπε να διέπει το δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

find us on facebook medium

Για να γίνει καλύτερη σύγκριση των αναφερομένων παραπάνω οικονομιών, στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται το δημόσιο χρέος τους ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος τους σήμερα.

πηγή: Economist

Relevant news