Τι Ώρες να Κάνω Trading;

forex-market-hours-300x180

Τι Ώρες Μπορώ να Κάνω Trading;

forex-market-hours-300x180Σήμερα θα μιλήσουμε για τις κατάλληλες συνθήκες που ευνοούν έναν επενδυτή για να κάνει trading. Ένα άρθρο-εργαλείο για όλους όσοι ασχολούνται με το Forex.

Ανοίξτε ένα λογαριασμό στην Plus500 και εξασκηθείτε δωρεάν, με εικονικά χρήματα, στις συναλλαγές σε spreads συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων

Το σημερινό άρθρο είναι αφιερωμένο στο χρονικό διάστημα εντός του οποίου κάθε επενδυτής επιθυμεί να κάνει trading.

Αρχικά να πούμε πως το χρονικό διάστημα που επιλέγει ο επενδυτής για να κάνει trading ονομάζεται time-frame και παρακάτω θα παρουσιάσουμε τις 3 κατηγορίες, σε συνδυασμό με τα αρνητικά και τα θετικά της κάθε κατηγορίας.

1. Βραχυπρόθεσμο

Ονομάζεται έτσι καθώς σε αυτό το χρονικό διάστημα ο επενδυτής παρακολουθεί γραφήματα του είτε του ενός λεπτού ή των 5 λεπτών και του ενός τετάρτου, έχοντας ως στόχο πολύ γρήγορες συναλλαγές. Τα θετικά φυσικά καταγράφονται στις αρκετές ευκαιρίες που ίσως παρουσιαστούν για θέση long ή short, ενώ φυσικά δε θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε πως με αυτόν τον τρόπο ο επενδυτής εκθέτει τον εαυτό του για λίγο στην αγορά. Όπως είναι επόμενο το κύριο μειονέκτημα του Βραχυπρόθεσμου χρόνου trading είναι η μεγάλη μεταβλητότητα. Αυτό έχει ως συνέπεια ο trader να είναι σε συνεχή εγρήγορση, πράγμα που αποτελεί μία επίπονη (κυρίως νοητικά) διαδικασία, καθώς επιβάλλεται  από την άλλη η συνεχής προσοχή και φυσικά η συγκράτηση και η αυτοπειθαρχία.

2. Μεσοπρόθεσμο

Ως μεσοπρόθεσμο ορίζεται το χρονικό διάστημα στο οποίο ο traden παρακολουθεί κυρίως ωριαία γραφήματα. Ο απώτερος σκοπός του είναι να καταγράψει τις τάσεις της αγοράς σε ένα χρονικό διάστημα περίπου πέντε ημερών και κατόπιν να πάρει θέση μέσα σε ένα πλαίσιο που αρχίζει από μερικές ώρες και φτάνει έως και πέντε μέρες. Τα θετικά εδώ θα μπορούσαμε να πούμε πως αρχικά είναι οι αρκετές επενδυτικές ευκαιρίες για long ή short θέση. Είναι δεδομένο πως σε αυτό το διάστημα η κατανόηση της αγοράς είναι πιο εύκολη, ενώ με μεγαλύτερη σιγουριά μπορεί να γίνει η όποια αλλαγή στρατηγικής και η εφαρμογή τεχνικής ή θεμελιώδους ανάλυσης. Στα αρνητικά θα βάζαμε την περιορισμένη αντίληψη μιας πιο μεγάλης εικόνας της αγοράς σε σχέση πάντα με το μακροπρόθεσμο μοντέλο.

3. Μακροπρόθεσμο

Το πιο ασφαλές μοντέλο time frame καθώς σε αυτό το χρονικό διάστημα ο επενδυτής παρακολουθεί κυρίως ημερήσια γραφήματα. Έτσι έχει ως σκοπό να αναλάβει θέσεις μερικών εβδομάδων έως και αρκετών μηνών. Στα πλεονεκτήματα θα πρέπει να σημειώσουμε πως ο επενδυτής δε χρειάζεται να ασχολείται καθημερινά με τις αγορές, ενώ μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ο trader έχει καλύτερη και πιο μεγάλη εικόνα της αγοράς. Δε θα πρέπει να παραβλέψουμε πως δεν υπάρχει και μεγάλη ανάγκη τοποθέτησης stop-loss για την αποφυγή “απώλειας” σε απότομη αντίστροφη τάση. Βέβαια και εδώ έχουμε κάποια αρνητικά όπως οι λιγότερες επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά και η προϋπόθεση να υπάρχει ένας μεγάλο λογαριασμός για να αποκομίσουμε μακροπρόθεσμα κέρδη.

Relevant news