Τα κόστη της διάλυσης του ευρώ

Η UBS θεωρεί πως το ευρώ δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει με τη σημερινή του μορφή

Το ευρώ, τουλάχιστον με τη μορφή που έχει σήμερα, δεν θα πρέπει να υπάρχει, υποστηρίζει πρόσφατη ανάλυση της UBS η οποία αναφέρεται στις συνέπειες μιας ενδεχόμενης διάλυσης της Ευρωζώνης. Είτε η σημερινή δομή της Ευρωζώνης θα πρέπει να αλλάξει, είτε οι σημερινές προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτή θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Στην έκθεση της ελβετικής επενδυτικής τράπεζας αναλύονται οι επιπτώσεις, οικονομικές και πολιτικές, μιας ενδεχόμενης «οικειοθελούς» αποχώρησης από τη νομισματική ένωση ή της πλήρους διάλυσης της.

Δημοσιονομική συνομοσπονδία, όχι διάλυση

Ανοίξτε ένα λογαριασμό στην Plus500 και εξασκηθείτε δωρεάν, με εικονικά χρήματα, στις συναλλαγές σε spreads συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων

Το πιθανότερο σενάριο, κατά τους αναλυτές της UBS, είναι πως οι χώρες-μέλη της Ευρωζώνης θα κινηθούν αργά (και επώδυνα) προς κάποια μορφή δημοσιονομικής ενοποίησης. Το επικίνδυνο σενάριο, εκείνο της διάλυσης, είναι πολύ πιο δαπανηρό κάνοντας τη UBS να πιστεύει πως έχει σχεδόν μηδενική πιθανότητα πραγματοποίησης. Οι χώρες δεν μπορούν να «αποβληθούν», αλλά τα κυρίαρχα κράτη θα μπορούσαν να επιλέξουν να αποσχιστούν από την Ευρωζώνη. Ωστόσο, η ευρεία συζήτηση για την επιλογή της διάλυσης υποτιμάει σημαντικά τις συνέπειες μιας τέτοιας κίνησης.

Οικονομικό κόστος (μέρος 1)

Το κόστος εξόδου μιας αδύναμης χώρας ευρώ είναι σημαντικό. Οι συνέπειες περιλαμβάνουν τη κρατική χρεοκοπία, χρεοκοπίες εταιρειών, κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος της και κατάρρευση του διεθνούς εμπορίου της. Οι αναλυτές της UBS εκτιμούν πως η προοπτική μιας υποτίμησης του νέου εθνικού νομίσματος δεν θα προσφέρει παρά ελάχιστη βοήθεια. Εκτιμούν ότι μια αδύναμη χώρα, αφήνοντας το ευρώ, θα επιβαρύνεται με κόστος περίπου €9.500 έως €11.500 κατά κεφαλήν κατά τη διάρκεια της πρώτης χρονιάς μετά την έξοδο. Το κόστος αυτό θα διαμορφώνονταν, στη συνέχεια, μεταξύ €3.000 και €4.000 ετησίως κατά κεφαλήν κατά τα επόμενα έτη. Αυτό ισοδυναμεί με μια σειρά από 40% έως 50% του ΑΕΠ inthe πρώτο έτος.

Οικονομικό κόστος (μέρος 2)

Αν μια ισχυρότερη χώρα, όπως η Γερμανία, επρόκειτο να εγκαταλείψει το ευρώ, οι συνέπειες θα περιλάμβαναν χρεοκοπίες εταιρειών, ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος και κατάρρευση του διεθνούς εμπορίου. Οι αναλυτές της UBS πιστεύουν πως, αν η Γερμανία αποφάσιζε να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη, το κόστος που θα επωμίζονταν κάθε Γερμανός πολίτης κατά το πρώτο έτος θα ήταν από €6.000 έως €8.000, και στα επόμενα χρόνια από €3.500 έως €4.500 ανά άτομο ανά έτος. Η επιβάρυνση αυτή ισοδυναμεί με το 20%-25% του ΑΕΠ της Γερμανίας κατά το πρώτο έτος μόνον. Συγκριτικά, το κόστος για τη διάσωση της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας εξ ολοκλήρου ενόψει της χρεοκοπίας των χωρών αυτών θα είναι λίγο περισσότερο από €1.000 ανά άτομο, εφάπαξ.

Πολιτικό κόστος

Το οικονομικό κόστος είναι, από πολλές απόψεις, το λιγότερο που θα έπρεπε να ανησυχεί τους επενδυτές σχετικά με το ενδεχόμενο μιας διάλυσης της Ευρωζώνης. Ωστόσο, ο κατακερματισμός του ευρώ θα προκαλέσει και πολιτικά κόστη. costs. Η «ήπιας δύναμης» επιρροή της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο θα έπαυε να υφίσταται (όπως και η έννοια της «Ευρώπης» ως μια ολοκληρωμένη πολιτεία θα έχανε το νόημα της). Η έκθεση της UBS επισημαίνει επίσης το γεγονός ότι σχεδόν καμία σύγχρονη νομισματική ένωση δεν έχει διαλυθεί χωρίς η διάλυση αυτή να μην συνοδεύεται από την άνοδο στην εξουσία κάποιας μορφής αυταρχικής ή στρατιωτικής κυβέρνησης, ή ενός εμφυλίου πολέμου.

πηγή: UBS

Relevant news