Συναλλαγές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Η επίδραση των εκθέσεων για τα αποθέματα στα futures πετρελαίου και φυσικού αερίου

Ανοίξτε ένα λογαριασμό στην Plus500 και εξασκηθείτε δωρεάν, με εικονικά χρήματα, στις συναλλαγές σε spreads συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων

Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του αργού πετρελαίου, των προϊόντων αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου αλλάζουν συνεχώς με βάση τις νέες πληροφορίες και αντικατοπτρίζουν τις προσαρμογές που γίνονται στις προηγούμενες και στις μελλοντικές προσδοκίες. Το σχετικό μέγεθος και η διάρκεια των προσαρμογών αυτών συχνά εξαρτάται από τη φύση των νέων δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο την εκλαμβάνει η αγορά. Τυχόν απρόβλεπτες νέες πληροφορίες αρκετά συχνά προκαλούν ακραία μεταβλητότητα με αποτέλεσμα ένα σοκ στις τιμές. Για παράδειγμα, το εμπάργκο πετρελαίου από μέλη του ΟΠΕΚ το 1973 προκάλεσε κορύφωση των τιμών πετρελαίου σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι νέες πληροφορίες που ανακοινώνονται σε τακτική βάση στην αγορά προκαλούν επίσης μεταβλητότητα των τιμών, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από μόλις εμφανής μέχρι ακραία, διότι ακόμα κι αν οι πληροφορίες είναι αναμενόμενες, το περιεχόμενο τους μπορεί να μην είναι σύμφωνο με τις προσδοκίες της αγοράς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις περιοδικές ανακοινώσεις σχετικά με τα αποθέματα πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στο άρθρο αυτό θα ασχοληθούμε με της πηγές πληροφόρησης για τον ενεργειακό κλάδο.

Από που προέρχονται τα δεδομένα

Τα εβδομαδιαία δεδομένα για τη προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου δημοσιεύονται από την Energy Information Administration (EIA), μια ανεξάρτητη υπηρεσία του αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας. Εκπληρώνοντας τα καθήκοντα της ως σύμβουλος πολιτικής του αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας, η δουλειά της υπηρεσίας αυτής είναι να συλλέγει, να ερμηνεύει αντικειμενικά και να αναλύει όλα τα σχετιζόμενα με την ενέργεια δεδομένα.

Η ΕΙΑ προγραμματίζει κάθε Τετάρτη την εβδομαδιαία δημοσίευση των στοιχείων με έμφαση στα επίπεδα των αμερικανικών αποθεμάτων αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, μέσω δύο ξεχωριστών εκθέσεων. Η πρώτη, που ονομάζεται «Εβδομαδιαία Έκθεση Κατάστασης Πετρελαίου» διανέμεται το πρωί και τα περιλαμβάνει ακατέργαστα δεδομένα για τα αποθέματα μαζί με τις πρόσφατες τιμές (τις τρέχουσες τιμές αγοράς και των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης) των εμπορευμάτων και των προϊόντων. Η δεύτερη έκθεση, με τίτλο «Το Πετρέλαιο αυτή την Εβδομάδα», είναι διαθέσιμη αργότερα το απόγευμα. Εκτός από μια πιο εκτεταμένη αναφορά σε δεδομένα, η έκθεση αυτή περιλαμβάνει σχολιασμό από την ΕΙΑ σχετικά με τα πιο πρόσφατα στοιχεία.

Η ΕΙΑ δημοσιεύει την έκθεση της για τα επίπεδα των αποθεμάτων φυσικού αερίου στις ΗΠΑ κάθε Πέμπτη. Όπως συμβαίνει και με τις εκθέσεις της για το πετρέλαιο, δημοσιεύονται δύο ξεχωριστές εκθέσεις. Η «Εβδομαδιαία Έκθεση Αποθεμάτων Φυσικού Αερίου» γίνεται διαθέσιμη το μεσημέρι, με τη μορφή μιας πολύ σύντομης έκθεσης. Είναι παρόμοια με την αντίστοιχη έκθεση για το αργό πετρέλαιο καθώς περιλαμβάνει μόνον ακατέργαστα δεδομένα. Περισσότερα στοιχεία και μια λεπτομερής ανάλυση της ΕΙΑ υπάρχουν στην έκθεση με τίτλο «Εβδομαδιαία Ανασκόπηση Φυσικού Αερίου» που δημοσιεύεται το απόγευμα.

Οι εκθέσεις αυτές είναι διαθέσιμες δωρεάν και μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να τις λαμβάνει αυτόματα κάθε εβδομάδα μέσω e-mail κάνοντας μια απλή εγγραφή στην ιστοσελίδα της Energy Information Administration.

Όπως λειτουργεί η Energy Information Administration για τις ΗΠΑ, έτσι και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ), λειτουργεί ως σύμβουλος της ενεργειακής πολιτικής για τις 26 χώρες που απαρτίζουν τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Όπως και η αμερικανική ΕΙΑ, ο ΔΟΕ συλλέγει, ερμηνεύει και αναλύει δεδομένα που σχετίζονται με την ενέργεια. Ωστόσο, σε αντίθεση με την αμερικανική υπηρεσία, τα στοιχεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας αφορούν τη παγκόσμια προσφορά αργού πετρελαίου και γίνονται διαθέσιμα με τη δημοσίευση μιας μηνιαίας έκθεσης για την αγορά πετρελαίου. Στη μηνιαία αυτή έκθεση γίνεται μια λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων που παρουσιάζονται κάθε μήνα και περιλαμβάνονται εκτιμήσεις για τις προοπτικές των τιμών του αργού πετρελαίου, από την οπτική γωνία των αναλυτών του ΔΟΕ. Απαιτείται η πληρωμή συνδρομής απαιτείται για να λαμβάνει ένας ενδιαφερόμενος την έκθεση, όταν αυτή δημοσιεύεται.

find us on facebook mediumΑποθέματα αργού πετρελαίου

Το αργό πετρέλαιο είναι η κύρια πρώτη ύλη των διυλιστηρίων. Ως εκ τούτου, οποιεσδήποτε μεταβολές στο επίπεδο των αποθεμάτων αργού πετρελαίου από τη μία περίοδο αναφοράς στην άλλη, δεν έχει μόνο επίπτωση στην τιμή των υποκείμενων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, αλλά επηρεάζει επίσης και την τιμή των υποκείμενων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης όλων των συναφών προϊόντων διύλισης, όπως της βενζίνης. Η έκθεση για το επίπεδο των αμερικανικών αποθεμάτων αργού πετρελαίου αναφέρει καταρχήν το μέρος των σημερινών αποθεμάτων που παράγονται εντός των ΗΠΑ, και στη συνέχεια αναφέρονται επιπλέον δεδομένα που δείχνουν το μέρος των συνολικών αποθεμάτων αργού πετρελαίου το οποίο εισάγεται από το εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, τα αμερικανικά στοιχεία για τα αποθέματα προϊόντων πετρελαίου σχετίζονται με το επίπεδο των διυλισμένων προϊόντων, όπως η βενζίνη αυτοκινήτων, τα καύσιμα αεριωθουμένων, το πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (πρώτη ύλη του καυσίμου ντίζελ) και των καταλοίπων μαζούτ που είναι άμεσα διαθέσιμα. Όπως και με τα αποθέματα αργού πετρελαίου, τα δεδομένα των αποθεμάτων προϊόντων πετρελαίου προσδιορίζουν επίσης το τμήμα τους που αντιστοιχεί στις εισαγωγές. Εκτός από τον αντίκτυπο που προκαλείται στις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των προϊόντων διύλισης λόγω των μεταβολών τόσο του αργού πετρελαίου όσο και διυλισμένων προϊόντων του, η μεταβλητότητα των τιμών των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των προϊόντων διύλισης μπορεί επίσης να αποδοθεί σε αλλαγές του ποσοστού των συνολικών αποθεμάτων που έχουν εισαχθεί. Η μεταβλητότητα των τιμών των υποκείμενων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι πιθανό να αυξηθεί αν τα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό των εισαγόμενων διυλισμένων προϊόντων αυξάνεται σε σχέση με το σύνολο των αποθεμάτων.

Αποθέματα φυσικού αερίου

Τα δημοσιευμένα αποθέματα φυσικού αερίου αναφέρονται σε ένα δίκτυο περισσότερων από 400 σημείων αποθήκευσης σε 48 πολιτείες των ΗΠΑ. Η έκθεση έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να τονίζει τον όγκο του φυσικού αερίου που μπορεί εύκολα να παραδοθεί στους καταναλωτές φυσικού αερίου, κυρίως στις ΗΠΑ. Στους καταναλωτές αυτούς περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι βιομηχανικοί και εμπορικοί χρήστες και τα νοικοκυριά. Όπως συμβαίνει και με τα αποθέματα αργού πετρελαίου και τα προϊόντων πετρελαίου, τα δεδομένα των αποθεμάτων φυσικού αερίου παρέχει μια εικόνα των απόλυτων επιπέδων κατά την ημερομηνία αναφοράς, καθώς και τις μεταβολές σε αυτά τα επίπεδα σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα αποθέματα αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, λόγω των χαρακτηριστικών του φυσικού αερίου, που εμποδίζουν σε μεγάλο βαθμό τη μεταφορά του σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, τα επίπεδα των αποθεμάτων αφορούν μόνον το φυσικό αέριο που προέρχεται την παραγωγή των ΗΠΑ.

Επίδραση στις τιμές των futures πετρελαίου και φυσικού αερίου

Οι πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα των αποθεμάτων του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου επηρεάζουν τις τιμές των υποκείμενων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, καθώς οι συμμετέχοντες στις αγορές υποβάλλονται σε μια διαδικασία συμφιλίωσης με τα νέα δεδομένα, προσαρμογής των προσδοκιών του παρελθόντος και προετοιμασίας των μελλοντικών προσδοκιών, με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα που δημοσιεύονται. Επιπλέον, ο βαθμός στον οποίο το σύνολο ή μέρος των πραγματικών στοιχείων αποκλίνει από τις προσδοκίες εκδηλώνεται ως μια επακόλουθη μεταβλητότητα των τιμών. Για παράδειγμα, οι τιμές των ενεργειακών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης τείνουν να αυξάνονται μετά τη δημοσίευση μιας έκθεσης που υποδεικνύει ότι τα αποθέματα βενζίνης παρέμειναν αμετάβλητα, όταν σύμφωνα με τις προβλέψεις των περισσότερων αναλυτών ήταν αναμενόμενη μια αύξηση τους.

Relevant news