Στρατηγικές δυαδικών δικαιωμάτων

Οι δημοφιλέστερες στρατηγικές διαπραγμάτευσης binary options, για έμπειρους και αρχάριους

Καθώς τα δυαδικά δικαιώματα προαίρεσης (binary options) γίνονται ολοένα και πιο ευρέως διαδεδομένα, υπάρχει αντίστοιχη αύξηση του πλήθους των στρατηγικών για τις συναλλαγές σε αυτά. Αυτές οι στρατηγικές έχουν αναπτυχθεί τόσο από τους κορυφαίους traders των δυαδικών δικαιωμάτων αλλά και τους μεμονωμένους επενδυτές. Όπως ισχύει σε όλες τις αγορές, όσο αυξάνεται η κερδοσκοπική διάθεση ενός συναλλασσομένου το ίδιο συμβαίνει και με τον κίνδυνο τον οποίον αναλαμβάνει. Ως αποτέλεσμα, η ανάγκη για αποτελεσματικές στρατηγικές διαπραγμάτευσης των δυαδικών δικαιωμάτων αυξάνεται. Η κατανόηση των διαφορετικών στρατηγικών διαπραγμάτευσης των δυαδικών δικαιωμάτων γίνεται σημαντική καθώς αυτά γίνονται ολοένα και περισσότερο δημοφιλή στους traders των options γενικότερα.

Ανοίξτε ένα λογαριασμό στην Plus500 και εξασκηθείτε δωρεάν, με εικονικά χρήματα, στις συναλλαγές σε spreads συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων

Αγορά ενός Δικαιώματος Αγοράς (Call) ή αγορά ενός Δικαιώματος Πώλησης (Put)

Η πιο απλή στρατηγική συναλλαγών σε δυαδικά δικαιώματα είναι η αγορά είτε ενός Δικαιώματος Αγοράς (Call), είτε ενός Δικαιώματος Πώλησης (Put). Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της στρατηγικής είναι ότι είναι πολύ απλή. Για παράδειγμα, εάν έχετε επενδύσει $500 σε ένα Δικαίωμα Πώλησης (Put) της ισοτιμίας EUR/USD μέσω της πλατφόρμας της AnyOption, με λήξη στο τέλος της ώρας, αν τελικά η ισοτιμία κλείσει στο τέλος της ώρας χαμηλότερα από εκεί που βρισκόταν όταν ανοίξατε τη θέση σας, θα λάβετε περίπου $850 (απόδοση ~70%). Ακόμη και αν το δικαίωμα που έχετε αγοράσει κλείσει out-of-the-money, εξακολουθείτε να δικαιούστε την επιστροφή του 15% της αρχικής σας επένδυσης.

Ταυτόχρονη αγορά ενός Δικαιώματος Αγοράς (Call) και ενός Δικαιώματος Πώλησης (Put)

Μια ολοένα και πιο δημοφιλής στρατηγική στα δυαδικά δικαιώματα (binary options) σήμερα εφαρμόζεται όταν οι συναλλασσόμενοι, στη διάρκεια που η θέση τους είναι ανοικτή, προβλέπουν ότι το δικαίωμα τους θα εκπνεύσει τελικά out-of-the-money, οπότε αγοράζουν ένα δικαίωμα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, εάν έχετε επενδύσει $100 σε ένα Δικαίωμα Αγοράς (Call) με λήξη στο τέλος της ημέρας στο δείκτη Dow Jones, με τιμή άσκησης (strike price) 10.800, και μετά από λίγες ώρες αισθάνεστε ότι η αγορά θα γυρίσει εναντίον σας, μπορείτε να αναζητήσετε διάφορες εναλλακτικές επενδυτικές στρατηγικές δυαδικών δικαιωμάτων. Μια από τις απλούστερες είναι η αγορά ενός Δικαιώματος Πώλησης (Put) της ίδιας αξίας με εκείνης του αρχικού Δικαιώματος Αγοράς ($100). Επιλέγοντας αυτή τη στρατηγική δυαδικών δικαιωμάτων, μπορείτε τουλάχιστον μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τη πιθανή ζημιά σας.

Διπλασιασμός της θέσης

Μία από τις περισσότερο δημοφιλείς στους έμπειρους traders στρατηγικές συναλλαγών σε δυαδικά δικαιώματα είναι ο διπλασιασμός μιας θέσης. Ας υποθέσουμε ότι έχετε αγοράσει ένα Δικαίωμα Πώλησης (Put) $100 στο δείκτη Dow Jones στις 10.800 μονάδες. Αν η αγορά πηγαίνει προς τη σωστή για τη θέση σας κατεύθυνση και ο δείκτης βρίσκεται κάτω από αυτό το επίπεδο, τότε μια αγορά ενός ακόμη Δικαιώματος Πώλησης (Put) μπορεί να αποτελεί μια στρατηγική ελκυστική για να την υιοθετήσετε. Το όφελος από αυτήν είναι ότι μπορείτε να πραγματοποιήσετε πολύ υψηλά κέρδη σε σχέση με τις αρχικές επενδύσεις σας. Τέτοιου είδους στρατηγικές σε δυαδικά δικαιώματα είναι συνήθως κατάλληλες μόνον για τους περισσότερο έμπειρους συναλλασσομένους στην αγορά δικαιωμάτων και για όσους έχουν προχωρημένες γνώσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Στρατηγική ώθησης από την αγορά

Μια από τα πιο απλές, αλλά δύσκολες στην εφαρμογή στρατηγικές είναι η στρατηγική της ώθησης από την αγορά. Η ιδέα είναι να επενδύσει κανείς είτε σε ένα Δικαίωμα Αγοράς (Call) είτε σε ένα Δικαίωμα Πώλησης (Put) ή ένα δικαίωμα πώλησης κατά τη διάρκεια δραματικών αλλαγών στις χρηματοοικονομικές αγορές. Για παράδειγμα, αν διέρρευσε η είδηση ότι το δολάριο θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση, ένας έμπειρος trader δυαδικών δικαιωμάτων μπορεί να αγοράσει ένα Δικαίωμα Πώλησης (Put) της ισοτιμίας USD/JPY. Η υπόθεση για αυτή στρατηγική επιλογή είναι ότι η τιμή της ισοτιμίας όντως θα υποχωρήσει και, ως εκ τούτου, ο trader θα λάβει υψηλά κέρδη.

Ελάχιστη εμπειρία που απαιτείται

Οι στρατηγικές διαπραγμάτευσης δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης (binary options) που μπορείτε επιλέξετε για τις συναλλαγές σας σε αυτή την αγορά είναι αμέτρητες. Η βασική συμβουλή για όλες αυτές τις επιλογές που είναι στη διάθεση σας είναι ότι είστε το αφεντικό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνετε αυτό που είναι σωστό για σας, καθώς θα πρέπει να επιλέξετε τη στρατηγική εκείνη που ταιριάζει καλύτερα τόσο σε σας όσο και το ύφος των συναλλαγών σας. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότερο επιτυχημένοι traders υιοθετούν ταυτόχρονα διαφορετικές στρατηγικές διαπραγμάτευσης δυαδικών δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, όσο περισσότερη εμπειρία έχετε στις συναλλαγές δυαδικών δικαιωμάτων, τόσο το καλύτερο.

Relevant news