Πόσο θα άξιζε η δραχμή, το φράγκο και η λιρέτα;

Εκτιμήσεις της αξίας των ευρωπαϊκών εθνικών νομισμάτων σε περίπτωση διάλυσης του ευρώ

Πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται πόσο αδύναμη θα ήταν η δραχμή και τα άλλα ευρωπαϊκά εθνικά νομίσματα εάν η κρίση χρέους οδηγήσει τελικά σε μια διάλυση της Ευρωζώνης. Όσα αναφέρονται παρακάτων αποτελούν πρόχειρες εκτιμήσεις, αλλά αυτό είναι αρκετό για να κατανοήσει κανείς πόσο πιο ακριβή θα ήταν βενζίνη στην Ελλάδα, στη περίπτωση που επαληθευτεί το χειρότερο δυνατό σενάριο. Για μια ακόμη φορά ο επενδυτικός οίκος Nomura επιχειρεί να καλύψει το δυσάρεστο ζήτημα της πιθανής διάλυσης της Ευρωζώνης.

Ανοίξτε ένα λογαριασμό στην Plus500 και εξασκηθείτε δωρεάν, με εικονικά χρήματα, στις συναλλαγές σε spreads συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων

Οι αναλυτές της Nomura, που έκαναν τις εκτιμήσεις για τη «δίκαιη τιμή» της ισοτιμίας των εθνικών νομισμάτων των χωρών της Ευρωζώνης με το αμερικανικό δολάριο, προειδοποιούν ότι τα συμπεράσματα τους σχετικά με την αξία των νομισμάτων μιας μετά-ευρώ εποχής είναι απλώς πρόχειρες εκτιμήσεις. Στόχος των εκτιμήσεων αυτών της Nomura είναι να δοθεί μια αίσθηση του εύρους των επιπτώσεων σε μια περίοδο πέντε ετών, μετά την οποία οι αναλυτές εκτιμούν πως οι προσωρινές μεταβατικές επιδράσεις θα είναι μικρότερες.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Nomura, μια διάσπαση της Ευρωζώνης θα δημιουργήσει επιπρόσθετους βραχυπρόθεσμους κινδύνους και θα υπάρξουν νέες απαιτήσεις από τους επενδυτές για την ασφάλιση τους. Αυτές οι πρόσθετες επιβαρύνσεις θα διαφέρουν από χώρα σε χώρα ανάλογα με παράγοντες όπως τη μεταβλητότητα της αγοράς και τις συνθήκες ρευστότητας της, καθώς και θέματα που αφορούν στον έλεγχο των κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων πιθανών φόρων στη διακίνηση κεφαλαίου. Καθώς η ανάλυση της Nomura εστιάζεται σε συνθήκες ισορροπίας σε μια περίοδο 5 ετών, δεν έχει επικεντρωθεί άμεσα σε αυτές τις προσωρινές επιδράσεις, αν και οι αναλυτές της αναγνωρίζουν το γεγονός ότι οι επιδράσεις αυτές θα μπορούσαν να βραχυπρόθεσμα ζωτικής σημασίας.

εκτίμηση της ισοτιμίας των νέων εθνικών νομισμάτων με το δολάριο στη περίπτωση διάσπασης της Ευρωζώνης (πηγή: Nomura)

Στο παραπάνω διάγραμμα, που έχει βασιστεί στα στοιχεία της έκθεσης της Nomura, παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις της για την ισοτιμία με το αμερικανικό δολάριο των εθνικών νομισμάτων των 11 αρχικών κρατών-μελών της Ευρωζώνης. Ως βάση για τους υπολογισμούς θεωρείται η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου στο 1,34 (η έκθεση συντάχθηκε στις 4 Δεκ.2011).

Όπως εύκολα μπορεί κανείς να παρατηρήσει, η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη μοίρα καθώς η αξία της «νέας» δραχμής θα υπολογιζόταν με βάση μια ισοτιμία ευρώ/δολάριου ίση με 0,57, μια υποτίμηση δηλαδή σχεδόν κατά -60%. Μεγάλες υποτιμήσεις της αξίας των εθνικών νομισμάτων προβλέπονται επίσης για τη Πορτογαλία (-50% περίπου), την Ισπανία (-35,5%), την Ιταλία (-27%) και το Βέλγιο (-24%). Σε καλύτερη, σχετικά, μοίρα βρίσκεται η Γαλλία καθώς αντιμετωπίζει τη προοπτική μιας υποτίμησης του «νέου» φράγκου κατά σχεδόν 10%, ενώ τα εθνικά νομίσματα της Αυστρίας, Φινλανδίας και Ολλανδίας εκτιμάται ότι θα χάσουν περίπου το 7% της αξίας τους. Το μόνο εθνικό νόμισμα που οι αναλυτές της Nomura αναμένουν ότι θα ανατιμηθεί (κατά 1,3%), σε περίπτωση διάσπασης της Ευρωζώνης, είναι, βεβαίως, το «νέο» γερμανικό μάρκο.

πηγή: Nomura

Relevant news