Πολιτική απορρήτου

Τα μέλη της κοινότητας του marketbet.gr («ο ιστότοπος») επιλέγουν να αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο με τρόπους που ο ιστότοπος και άλλοι, απαιτούν να γνωρίζουν περισσότερα γι’ αυτούς. Ο όγκος και ο τύπος των πληροφοριών που ο ιστότοπος συγκεντρώνει από αυτά τα μέλη, εξαρτάται από τη φύση της αλληλεπίδρασης. Για παράδειγμα, μέλη που επιθυμούν να δημοσιεύουν περιεχόμενο σε συγκεκριμένα σημεία του ιστότοπου ή συμμετέχουν σε απευθείας συνομιλίες, θα πρέπει να παρέχουν ονόματα χρηστών τα οποία θα χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζεται ότι το περιεχόμενο αυτό δημοσιεύθηκε από συγκεκριμένο μέλος. Ο ιστότοπος συλλέγει πληροφορίες ταυτοποίησης μόνο μέχρι το σημείο που απαιτείται για να εκπληρωθεί ο σκοπός της αλληλεπίδρασης των μελών με τον ιστότοπο.

Το marketbet.gr είναι ένας ανοιχτός ιστότοπος που πιστεύει στην κοινοποίηση όσο το δυνατό περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα θέματα που προβάλει, τις λειτουργίες του και τις διασυνδέσεις του. Σύμφωνα με αυτό, όλα τα μέλη της κοινότητας – καθώς και όσοι άλλοι αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο – θα πρέπει να κατανοούν, ότι οποιαδήποτε πληροφορία ταυτοποίησης που παρέχουν στον ιστότοπο θα κοινοποιείται.