Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ ΕΚΤ και Fed

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT) και η Ομοσπονδιακή ΑποθεματικήΤράπεζα (Fed)

Fed – Το Ομοσπονδιακό Αποθεματικό Σύστημα (Federal Reserve System, FRS ή κοινώς η Fed) είναι η κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αποτελείται από 12 Ομοσπονδιακές Αποθεματικές Τράπεζες κάθε μια από τις οποίες εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη περιοχή της χώρας. Οι δώδεκα τράπεζες έχουν έδρες στην Ατλάντα, στη Βοστόνη, στο Σικάγο, στο Κλίβελαντ, στο Ντάλας, στο Κάνσας Σίτυ, στη Μιννεάπολις, στη Νέα Υόρκη, στη Φιλαδέλφεια, στο Σαν Φρανσίσκο και στο Σαιντ Λούις. Το επταμελές Συμβούλιο των Διοικητών έχει έδρα στη πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον και επιβλέπει το Ομοσπονδιακό Αποθεματικό Σύστημα.

Ανοίξτε ένα λογαριασμό στην Plus500 και εξασκηθείτε δωρεάν, με εικονικά χρήματα, στις συναλλαγές σε spreads συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων

ΕΚΤ – Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι η κεντρική τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελείται από 17 κεντρικές τράπεζες κάθε μια εκ των οποίων εξυπηρετεί τη δική της χώρα. Το εξαμελές Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει έδρα στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας και είναι επιφορτισμένο με την επίβλεψη και το συντονισμό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.

Διορισμοί μελών θεσμικών οργάνων

Fed – Τα επτά μέλη του Συμβουλίου των Διοικητών διορίζονται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και έχουν θητείες 14 ετών. Οι διορισμοί πρέπει να πάρουν την έγκριση της Γερουσίας των ΗΠΑ. Οι όροι διορισμού είναι καθορισμένοι έτσι ώστε κανένας αμερικανός πρόεδρος να μην μπορεί να διορίσει περισσότερα από δύο μέλη του Συμβουλίου. Επειδή, ωστόσο, κάποια μέλη δεν υπηρετούν πλήρως τις 14ετείς θητείες τους, οι πρόεδροι κάποιες φορές διορίζουν περισσότερα μέλη από όσα προβλεπόταν αρχικά.

ΕΚΤ – Τα έξι μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ διορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και έχουν θητείες 7 ετών. Οι διορισμοί υπόκεινται σε διαβούλευση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Αυτό σημαίνει πως το Συμβούλιο της Ευρώπης θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις απόψεις των θεσμών αυτών όταν κάνει ένα διορισμό, ωστόσο, αντίθετα με ότι συμβαίνει με την αμερικανική Γερουσία, οι ευρωπαϊκοί αυτοί θεσμοί δεν έχουν δικαίωμα βέτο για ένα διορισμό.

Οι ρόλοι της Fed και της ΕΚΤ

Fed – Η νομισματική πολιτική στις ΗΠΑ καθορίζεται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (Federal Open Market Committee, FOMC). H Επιτροπή αποτελείται από τα επτά μέλη του Συμβουλίου Διοικητών και πέντε από τους προέδρους των δώδεκα Ομοσπονδιακών Αποθεματικών Τραπεζών. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Αποθεματικής Τράπεζας της Νέας Υόρκης είναι ο μοναδικός που έχει μόνιμη θέση στην επιτροπή. Στις υπόλοιπες τέσσερις θέσεις με δικαίωμα ψήφου εναλλάσσονται κυκλικά, σε ετήσια βάση, οι πρόεδροι των υπολοίπων έντεκα Ομοσπονδιακών Αποθεματικών Τραπεζών. Η Ομοσπονδιακή Αποθεματική Τράπεζα της Νέας Υόρκης αναλαμβάνει όλες τις λειτουργίες Ανοικτής Αγοράς για το Ομοσπονδιακό Αποθεματικό Σύστημα.

η Ομοσπονδιακή ΑποθεματικήΤράπεζα των ΗΠΑ έχει έδρα στην Ουάσινγκτον

Η Fed λειτουργεί και ως τραπεζίτης της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης των ΗΠΑ. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ διατηρεί λογαριασμούς στη Fed με τους οποίους χειρίζεται τις καταθέσεις των ομοσπονδιακών φόρων και τις κρατικές πληρωμές.

ΕΚΤ – Η νομισματική πολιτική της ζώνης του Ευρώ καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους επικεφαλείς των 17 εθνικών κεντρικών τραπεζών που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση και τα έξι μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλες οι ψήφοι είναι ισότιμες.

Relevant news