Πώς τα μερίσματα επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών

Forex Software 2

Τα μερίσματα μπορούν να επηρεάσουν την τιμή του υποκείμενου αποθέματός τους με διάφορους τρόπους. Ενώ το ιστορικό μερίσματος μιας δεδομένης μετοχής παίζει γενικό ρόλο στη δημοτικότητά του, η δήλωση και η πληρωμή μερισμάτων έχει επίσης μια συγκεκριμένη και προβλέψιμη επίδραση στις τιμές της αγοράς.

Πώς λειτουργούν τα μερίσματα

Τα μερίσματα πληρώνονται συχνά σε μετρητά, αλλά μπορούν επίσης να εκδοθούν με τη μορφή πρόσθετων μετοχών μετοχών. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που λαμβάνει κάθε επενδυτής εξαρτάται από τα τρέχοντα μερίδια ιδιοκτησίας τους.

Εάν μια εταιρεία έχει εκκρεμεί ένα εκατομμύριο μετοχές και δηλώσει μέρισμα 50 σεντ, τότε ένας επενδυτής με 100 μετοχές λαμβάνει 50 $ και η εταιρεία πληρώνει συνολικά 500.000 $. Αν αντίθετα εκδώσει μέρισμα 10%, ο ίδιος επενδυτής λαμβάνει 10 επιπλέον μετοχές και η εταιρεία εκχωρεί συνολικά 100.000 νέες μετοχές.

Η επίδραση της ψυχολογίας μερισμάτων

Οι μετοχές που πληρώνουν σταθερά μερίσματα είναι δημοφιλείς στους επενδυτές. Παρόλο που τα μερίσματα δεν είναι εγγυημένα στο κοινό απόθεμα, πολλές εταιρείες υπερηφανεύονται για την γενναιόδωρη ανταμοιβή των μετόχων με σταθερά – και μερικές φορές αυξανόμενα – μερίσματα κάθε χρόνο. Οι εταιρείες που το κάνουν αυτό θεωρούνται οικονομικά σταθερές και οι οικονομικά σταθερές εταιρείες πραγματοποιούν καλές επενδύσεις, ειδικά μεταξύ επενδυτών αγοράς και διατήρησης που είναι πιθανότερο να επωφεληθούν από τις πληρωμές μερισμάτων.

Όταν οι εταιρείες εμφανίζουν σταθερά ιστορικά μερισμάτων, γίνονται πιο ελκυστικές για τους επενδυτές. Καθώς περισσότεροι επενδυτές αγοράζουν για να επωφεληθούν από αυτό το όφελος της ιδιοκτησίας μετοχών, η τιμή της μετοχής αυξάνεται φυσικά, ενισχύοντας έτσι την πεποίθηση ότι το απόθεμα είναι ισχυρό. Εάν μια εταιρεία ανακοινώσει υψηλότερο από το κανονικό μέρισμα, το κοινό συναίσθημα τείνει να ανεβαίνει.

Αντίθετα, όταν μια εταιρεία που παραδοσιακά πληρώνει μερίσματα εκδίδει χαμηλότερο από το κανονικό μέρισμα ή καθόλου μέρισμα, μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη ότι η εταιρεία έχει πέσει σε δύσκολες στιγμές. Η αλήθεια θα μπορούσε να είναι ότι τα κέρδη της εταιρείας χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς – όπως η επέκταση χρηματοδότησης – αλλά η αντίληψη της αγοράς για την κατάσταση είναι πάντα πιο ισχυρή από την αλήθεια. Πολλές εταιρείες εργάζονται σκληρά για να πληρώσουν σταθερά μερίσματα για να αποφύγουν να τρομάξουν τους επενδυτές, οι οποίοι μπορεί να δουν ένα παραλειπόμενο μέρισμα ως σκοτεινό προαίσθημα.

Η επίδραση της δήλωσης μερισμάτων στην τιμή μετοχής

Πριν από τη διανομή μερίσματος, η εκδίδουσα εταιρεία πρέπει πρώτα να δηλώσει το ποσό του μερίσματος και την ημερομηνία κατά την οποία θα πληρωθεί. Ανακοινώνει επίσης την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία οι μετοχές μπορούν να αγοραστούν για να λάβουν το μέρισμα, που ονομάζεται ημερομηνία πρώτου μερίσματος. Αυτή η ημερομηνία είναι γενικά δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία καταγραφής, η οποία είναι η ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία επανεξετάζει τη λίστα μετόχων της.

Η δήλωση μερίσματος ενθαρρύνει φυσικά τους επενδυτές να αγοράσουν μετοχές. Επειδή οι επενδυτές γνωρίζουν ότι θα λάβουν μέρισμα εάν αγοράσουν το απόθεμα πριν από την ημερομηνία του μερίσματος, είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα ασφάλιστρο. Αυτό προκαλεί την αύξηση της τιμής ενός αποθέματος τις ημέρες που προηγούνται της ημερομηνίας πριν από το μέρισμα. Σε γενικές γραμμές, η αύξηση είναι περίπου ίση με το ποσό του μερίσματος, αλλά η πραγματική μεταβολή των τιμών βασίζεται στη δραστηριότητα της αγοράς και δεν καθορίζεται από καμία κυβερνητική οντότητα.

Κατά την ημερομηνία του πρώτου μερίσματος, οι επενδυτές ενδέχεται να μειώσουν την τιμή της μετοχής κατά το ποσό του μερίσματος για να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι οι νέοι επενδυτές δεν είναι επιλέξιμοι να λάβουν μερίσματα και ως εκ τούτου δεν επιθυμούν να πληρώσουν ένα ασφάλιστρο. Ωστόσο, εάν η αγορά είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη για το απόθεμα που οδηγεί μέχρι την ημερομηνία του μερίσματος, η αύξηση της τιμής που δημιουργεί μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το πραγματικό ποσό μερίσματος, με αποτέλεσμα μια καθαρή αύξηση παρά την αυτόματη μείωση. Εάν το μέρισμα είναι μικρό, η μείωση μπορεί ακόμη και να παραμείνει απαρατήρητη λόγω της συστηματικής διαπραγμάτευσης.

Πολλοί άνθρωποι επενδύουν σε συγκεκριμένες μετοχές σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές αποκλειστικά με σκοπό τη συλλογή πληρωμών μερισμάτων. Μερικοί επενδυτές αγοράζουν μετοχές λίγο πριν από την ημερομηνία του μερίσματος και στη συνέχεια τις πωλούν ξανά αμέσως μετά την ημερομηνία εγγραφής – μια τακτική που μπορεί να οδηγήσει σε ένα καθαρό κέρδος εάν γίνει σωστά.

Μερίσματα μετοχών

Αν και τα μερίσματα μετοχών δεν οδηγούν σε πραγματική αύξηση της αξίας για τους επενδυτές κατά τη στιγμή της έκδοσης, επηρεάζουν την τιμή της μετοχής παρόμοια με εκείνη των μερισμάτων σε μετρητά. Μετά τη δήλωση μερίσματος μετοχών, η τιμή της μετοχής συχνά αυξάνεται. Ωστόσο, επειδή ένα μέρισμα μετοχών αυξάνει τον αριθμό των μετοχών που εκκρεμούν ενώ η αξία της εταιρείας παραμένει σταθερή, αραιώνει τη λογιστική αξία ανά κοινή μετοχή και η τιμή της μετοχής μειώνεται αναλόγως.

Όπως με τα μερίσματα σε μετρητά, τα μικρότερα μερίσματα μετοχών μπορούν εύκολα να παραμείνουν απαρατήρητα. Ένα μερίδιο μετοχής 2% που καταβάλλεται για διαπραγμάτευση μετοχών στα 200 $ μειώνει μόνο την τιμή στα 196 $, μια μείωση που θα μπορούσε εύκολα να είναι το αποτέλεσμα της κανονικής διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, ένα μέρισμα μετοχών 35% μειώνει την τιμή στα 130 $ ανά μετοχή, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να το χάσετε.

Απόδοση μερισμάτων / αναλογία πληρωμής

Ο δείκτης απόδοσης μερίσματος και πληρωμής μερίσματος είναι δύο δείκτες αποτίμησης που χρησιμοποιούν οι επενδυτές και οι αναλυτές για να αξιολογήσουν τις εταιρείες ως επενδύσεις για εισόδημα από μερίσματα. Η απόδοση μερίσματος δείχνει την ετήσια απόδοση ανά μετοχή που κατέχει ένας επενδυτής από τις πληρωμές μερισμάτων μετρητών ή την απόδοση επένδυσης μερισμάτων ανά δολάριο που επενδύεται.

Relevant news