κυριολεκτική διαιώνιση του χρέους

η Ελλάδα εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης ενός 100-ετούς ομολόγου

η Ελλάδα εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης ενός 100-ετούς ομολόγουΜία από τις επιλογές που εξετάζει η Ελλάδα είναι, σύμφωνα με το Reuters, η έκδοση ενός 100-ετούς (ναι, σωστά διαβάσατε, εκατονταετούς) ομολόγου σε αντάλλαγμα για το εξαιρετικά μεγάλο τμήμα του δημόσιου χρέους της που ωριμάζει σύντομα. H ύπαρξη αυτής της νέας πρότασης, η οποία προβλέπει μια δομή ομολόγων παρόμοια με τα ομόλογα Brady, δεν επιβεβαιώνεται από στελέχη των τραπεζών που λειτουργούν ως σύμβουλοι της Ελλάδας για την αναδιάρθρωση του χρέους της. Ωστόσο, η ισχυρή ζήτηση που υπήρξε για ένα ανάλογο ομόλογο διάρκειας ενός αιώνα που προσέφερε πριν από μερικές εβδομάδες το Μεξικό ίσως δείχνει ότι ένα παρόμοιο σχέδιο θα μπορούσε να έχει νόημα και για την Ελλάδα.

Ανοίξτε ένα λογαριασμό στην Plus500 και εξασκηθείτε δωρεάν, με εικονικά χρήματα, στις συναλλαγές σε spreads συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων

συναλλαγές σε CFD forex, ελληνικών και ξένων μετοχών, χρηματιστηριακών δεικτώνETF και διαφόρων εμπορευμάτων με τη πλατφόρμα της Plus500 στα ελληνικά!

«Το κόστος χρηματοδότησης της Ελλάδα θα είναι φρικτό, αλλά το πιο σημαντικό μιας τέτοιας κίνησης είναι η αποφυγή της χρεοκοπίας. Έχει περισσότερο να κάνει με την επιβίωση παρά με το τι είναι σωστό από μακροπρόθεσμης οικονομικής άποψης», δήλωσε στο Reuters αναλυτής της RBS.

Σημειώνεται ότι οι αγορές πιστωτικής προστασίας, όπου διαπραγματεύονται να περιβόητα CDS, δείχνουν πως η πιθανότητα χρεοκοπίας της Ελλάδας μέσα στα επόμενα 5 χρόνια είναι 94%.

Πριν από τη δεύτερη διάσωση της Ελλάδας, ύψους 109 δισ.ευρώ, η οποία συμφωνήθηκε στις 21 Ιουλίου, κάποιοι αξιωματούχοι της Ευρωζώνης είχαν προτρέψει την Ελλάδα να προσπαθήσει να ανταλλάξει το υφιστάμενο χρέος με νέα ομόλογα διάρκειας μέχρι 40 ετών.

Αυτό τροποποιήθηκε με την πρόταση για ανταλλαγή ή μετακύλιση πάνω από 135 δισ.ευρώ, ή 90 τοις εκατό, του ανεξόφλητου χρέους που ωριμάζει πριν από το 2020 με νέα ομόλογα που θα έχουν την εγγύηση εκδοτών με αξιολόγηση ΑΑΑ και διάρκεια μέχρι 30 χρόνια.

Η κίνηση αυτή αναμένεται πως θα έχει ως πρακτικό αποτέλεσμα ένα «κούρεμα» της τάξης του 21% επί της ονομαστικής αξίας των ομολόγων. Οι ομολογιούχοι του ιδιωτικού τομέα θα είναι επίσης σε θέση να συμμετέχουν σε μια επαναγορά τοις μετρητοίς με μεγάλη έκπτωση, η οποία σήμερα κυμαίνεται στο 50%. Περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν προβλεφθεί για το σκοπό αυτό.

συναλλαγές σε CFD forex, ελληνικών και ξένων μετοχών, χρηματιστηριακών δεικτώνETF και διαφόρων εμπορευμάτων με τη πλατφόρμα της Plus500 στα ελληνικά!

Η μακρά διάρκεια ωρίμανσης ενός ομολόγου 100 ετών θα προσφέρει στους επενδυτές την ασφάλεια ότι θα είναι λιγότερο ασταθές σε μια αύξηση των επιτοκίων. Αλλά αυτό θα σήμαινε επίσης μεγαλύτερες μεταβολές της ονομαστικής αξίας για μικρότερες μεταβολές των αποδόσεων, ένα χαρακτηριστικό που θα κάνει ένα ομόλογο διάρκειας ενός αιώνα ελκυστικό για τα hedge funds. Η πιθανή υψηλή ρευστότητα ενός θεωρητικού 100-ετούς ελληνικού ομολόγου θα το καταστήσουν επίσης ελκυστικό στους επενδυτές.

Η έκδοση ενός 100-ετούς ομολόγου για την αναδιάρθρωση του χρέους της Ελλάδας θα είχε το πλεονέκτημα ότι θα σταλεί  ένα ισχυρό μήνυμα στις αγορές ότι τα προβλήματα αναχρηματοδότησης της Ελλάδας έχουν μετατεθεί στο απώτερο μέλλον.

Η πηγή του Reuters δήλωσε ότι το 100ετές ομόλογο που εξετάζεται θα είναι δομημένο σαν τα ομόλογα Brady που χρησιμοποιήθηκαν για να διασωθούν πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής που αθετήσαν τις υποχρεώσεις των εμπορικών τραπεζικών δανείων που είχαν λάβει στη δεκαετία του 1980.

Οι περισσότερες από τις ομολογίες που προέκυψαν από το σχέδιο Brady είχαν διάρκεια 30 ετών και ήταν εν μέρει εγγυημένες από ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου. Το σχέδιο Brady δημιούργησε ομόλογα αξίας πάνω από 160 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που προσέδωσε σε αυτά τα χρεόγραφα υψηλή ρευστότητα.

Αν και αυτή είναι μια ακόμη επιλογή η οποία μελετάται, οι τραπεζίτες πιστεύουν ότι το τρέχον σχέδιο μετακύλισης ομολόγων είναι η προτιμώμενη πορεία για την επίλυση της κρίσης. Οι ομολογιούχοι έχουν κληθεί να δηλώσουν στις ρυθμιστικές αρχές των χωρών τους εάν σχεδιάζουν να αποδεχθούν την τρέχουσα προσφορά ανταλλαγής από τις 9 Σεπτεμβρίου.

Το ελληνικό υπουργείο οικονομικών δεν έχει ανακοινώσει τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας, αλλά σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, μόνον το 70% των επενδυτών που κατέχουν ελληνικά ομόλογα έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν. Η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει με την ανταλλαγή, αν δεν δεχθεί τη προσφορά τουλάχιστον το 90% των ομολογιούχων. Θεωρείται, ωστόσο, ότι το σχέδιο είναι πιθανό να προχωρήσει σύμφωνα με τους σημερινούς όρους, ακόμη και αν το 90% ποσοστού συμμετοχής δεν μπορέσει να επιτευχθεί.

συναλλαγές σε CFD forex, ελληνικών και ξένων μετοχών, χρηματιστηριακών δεικτώνETF και διαφόρων εμπορευμάτων με τη πλατφόρμα της Plus500 στα ελληνικά!

Relevant news