γεωγραφικό πλάτος και Ευρωζώνη

η περίεργη συγκατοίκηση των οικονομιών της νότιας και της βόρειας Ευρώπης

Ανοίξτε ένα λογαριασμό στην Plus500 και εξασκηθείτε δωρεάν, με εικονικά χρήματα, στις συναλλαγές σε spreads συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων

η περίεργη συγκατοίκηση των οικονομιών της νότιας και της βόρειας ΕυρώπηςΑπό τότε που οι επενδυτές στις αγορές ομολόγων άρχισαν να κάνουν διακρίσεις μεταξύ των οικονομιών της ζώνης του ευρώ, εκτοξεύοντας στα ύψη τις αποδόσεις του ελληνικού, του ιρλανδικού, του πορτογαλικού, του ισπανικού και του ιταλικού δημοσίου χρέους, ένα προσφιλές θέμα συζήτησης στη βόρεια Ευρώπη είναι οι σπάταλες κυβερνήσεις του νότου. Όπως φαίνεται και από τους δείκτες στο γράφημα που ακολουθεί, τα προβλήματα της Ευρωζώνης έχουν μάλλον βαθύτερα αίτια. Ένα μεγάλο μέρος της ζώνης του ενιαίου νομίσματος αντιμετωπίζει ένα χρόνιο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας και ένα απεχθές μείγμα υψηλής ανεργίας, χαμηλής παραγωγικότητας και χαμηλών επενδύσεων.

ανοίξτε ένα λογαριασμό στην eToro και εξασκηθείτε δωρεάν, με εικονικά χρήματα, στις συναλλαγές σε spreads συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων

find us on facebook medium

Ο λόγος για τον οποίο όλα αυτά πρέπει να έχουν κάποια συσχέτιση με το γεωγραφικό πλάτος αποτελεί ένα άλυτο μυστήριο. Για απαντήσεις, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Bundesbank…

Αποκλίσεις Βορρά-Νότου στην Ευρωζώνη

Αποκλίσεις Βορρά-Νότου στην Ευρωζώνη. Στο παραπάνω γράφημα του Economist στο “Βορρά” συμπεριλαμβάνονται η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία, ενώ το “Νότο” αποτελούν η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.

ανοίξτε ένα λογαριασμό στην eToro και εξασκηθείτε δωρεάν, με εικονικά χρήματα, στις συναλλαγές σε spreads συναλλαγματικών ισοτιμιών, χρηματιστηριακών δεικτών και εμπορευμάτων

πηγή: Economist

άλλα σχετικά άρθρα:

Relevant news