Plus500

Τι είναι οι μετοχές;

 

Τι είναι μια μετοχή

icon-currency-trading-01Οι μετοχές αποτελούν την πιο διαδεδομένη μορφή χρηματοοικονομικής επένδυσης παγκοσμίως. Αντιπροσωπεύουν ένα μερίδιο στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες μετοχών: κοινές και προνομιούχες μετοχές.

Η κοινή μετοχή αποτελεί την πιο απλή μορφή ιδιοκτησίας σε μια εταιρεία και παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα ψήφου, καθώς και δικαίωμα αξίωσης επί της υπολειμματικής αξίας της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης. Ως εκ τούτου, η αξίωση που απορρέει από μια κοινή μετοχή έπεται των αξιώσεων όλων των άλλων μερών που δικαιούνται κάποιο ποσό (φορολογικές αρχές, εργαζόμενοι, κάτοχοι ομολόγων, κ.λπ.). Η κοινή μετοχή δίνει επίσης στον κάτοχό της το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος, στο πλαίσιο κάθε διανομής μερίσματος που ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Οι κοινές μετοχές έχουν την τάση να αποτυπώνουν πιο άμεσα στην αξία τους τις δραστηριότητες μιας εταιρείας, σε σύγκριση με τα ομόλογα και άλλους τύπους διαπραγματεύσιμων τίτλων.

Η προνομιούχος μετοχή δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος με προτεραιότητα πληρωμής έναντι μιας αντίστοιχης κοινής μετοχής. Ορισμένες προνομιούχες μετοχές συνοδεύονται από εγγύηση μερίσματος. Επιπλέον, οι αξιώσεις των προνομιούχων μετοχών επί της υπολειμματικής αξίας της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι των κοινών μετοχών. Δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος τύπος μετοχών δεν συνοδεύεται από δικαίωμα ψήφου, οι προνομιούχες μετοχές αποτελούν ένα υβριδικό είδος τίτλου, το οποίο συνδυάζει χαρακτηριστικά των κοινών μετοχών και των χρεογράφων. Η διαπραγμάτευση των διαθέσιμων εισηγμένων μετοχών γίνεται σε χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο.

Πλεονεκτήματα διαπραγμάτευσης μετοχών σε σύγκριση με άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα

 • Διανομή μερίσματος. Οι κάτοχοι δικαιούνται να εισπράττουν μέρισμα όποτε αποφασίζεται η διανομή μερίσματος από το διοικητικό συμβούλιο. Με τον τρόπο αυτό έχουν μερίδιο από τα κέρδη της επιχείρησης.
 • Εύρος προϊόντων. Μεγάλο εύρος προϊόντων και δυνατότητα διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου με μετοχές από όλους τους κλάδους σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Δικαίωμα συμμετοχής σε εταιρικές πράξεις. Μια εταιρεία έχει το δικαίωμα να πουλήσει νέες μετοχές στους μετόχους της σε καλύτερη τιμή, ή ακόμα και να τους διανείμει δωρεάν μετοχές.
 • Χωρίς ημερομηνία λήξης. Οι επενδυτές σε μετοχές μπορούν να διατηρούν το χαρτοφυλάκιό τους χωρίς κάποιο επιπλέον κόστος για απεριόριστο χρονικό διάστημα.
 • Περιορισμένη ευθύνη των επενδυτών. Οι επενδυτές που κατέχουν κοινές μετοχές δεν φέρουν ουδεμία επιπλέον οικονομική υποχρέωση απέναντι στη συγκεκριμένη εταιρεία πέραν του ήδη επενδεδυμένου ποσού.
 • Μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης – Υψηλή ρευστότητα. Οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης συνήθως προσφέρουν υψηλή ρευστότητα. Η υψηλή ρευστότητα συνεπάγεται ότι ο επενδυτής
  μπορεί να ανοίξει, αλλά και να κλείσει μια θέση με ευκολία.

Χαρακτηριστικά μιας μετοχής

 • Ονομαστική αξία. Η δηλωθείσα αξία ενός τίτλου. Στην οικονομική ορολογία, η ονομαστική αξία αναφέρεται επίσης στη μη αποπληθωρισμένη αξία σε όρους κάποιου νομίσματος, για συγκεκριμένο έτος ή έτη. Η ονομαστική αξία στα αγγλικά αποκαλείται nominal value, ενώ όταν χρησιμοποιείται σε σχέση με τίτλους, είναι γνωστή και ως face value ή par value.
 • Κεφαλαιοποίηση. Ο αριθμός των μετοχών μιας εταιρείας που βρίσκονται σε κυκλοφορία, επί την τιμή της μετοχής – γνωστή και ως χρηματιστηριακή αξία.
 • Υψηλή κεφαλαιοποίηση. Στα αγγλικά είναι γνωστή ως Large Cap ή Big Cap, και προκύπτει από τον όρο «large market capitalization». Συνήθως, αναφέρεται σε εταιρείες με αξία κεφαλαιοποίησης που ξεπερνά τα 10 δισ. USD.
 • Μεσαία κεφαλαιοποίηση. Στα αγγλικά αποκαλείται Mid Cap, και προκύπτει από τον όρο «middle capitalization». Αναφέρεται σε εταιρείες με αξία κεφαλαιοποίησης που κυμαίνεται μεταξύ 2 και 10 δισ. USD.
 • Μικρή κεφαλαιοποίηση. Στα αγγλικά αποκαλείται SmallCap και αφορά μετοχές με σχετικά μικρή χρηματιστηριακή αξία. Αναφέρεται σε εταιρείες με αξία κεφαλαιοποίησης που κυμαίνεται μεταξύ 300 εκατ. και 2 δισ. USD.
 • Ανώνυμες μετοχές. Ένας τίτλος μετοχής που αποτελεί ιδιοκτησία όποιου κατέχει το σχετικό πιστοποιητικό κυριότητας της μετοχής. Η εκδότρια εταιρεία δεν καταγράφει τον κάτοχο της μετοχής ή τυχόν μεταβίβαση της κυριότητας. Η διανομή του μερίσματος στον συγκεκριμένο τύπο μετοχών πραγματοποιείται με την επίδειξη του φυσικού αποκόμματος στην εταιρεία.
bullbinary_120x60 120x60-etoro 120x60-iforex 120x60-ironfx 120x60-plus500
Ποια εταιρεία ταιριάζει περισσότερα σε εσάς; Κάνετε κλικ στα λογότυπα για να διαβάσετε τις αντίστοιχες παρουσιάσεις
Σχόλια μέσω Facebook

Συνεχίζοντας την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε την χρήση cookies. περισσότερες πληροφορίες

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή περιηγείστε στις σελίδες του. Τρίτα μέρη, όπως η Google, το Facebook κ.ά., κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας.

κλείσιμο